Ny lönepolicy fastställd

Spara favorit 20 sep september 2018
Mittuniversitetets fastställda lönekriterier.

Den 18 september fattade rektor beslut om ny lönepolicy och nya uppdaterade lönekriterier för samtliga medarbetare och chefer.

Du hittar både lönepolicy och lönekriterier på sidan om lokal lönebildning.

Utifrån lönekriterierna finns även en ny lönesamtalsmall som stöd för lönesamtal som ska erbjudas samtliga medarbetare. Lönesamtalen är ett viktigt verktyg för att du som medarbetare ska veta varför du har den lön du har och hur du kan göra för att påverka din lön och din löneutveckling.

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu