Genomförandeplanen för omorganisationen inom förvaltningen beslutad

Spara favorit 22 aug augusti 2018

Den 1 november införs den av rektor  beslutade omorganisationen inom förvaltningen, där en gemensam central stödverksamhet skapas. Förändringen innebär bland annat att biblioteket blir en del av förvaltningen, att en ny avdelning för forsknings- och utbildningsstöd (FUS) skapas, att CAMP och IT slås ihop till en ny avdelning för infrastruktur.

Nu finns det en genomförandeplan för förändringen framtagen.Lyssna I planen ingår ett antal  delprojekt.

Gränssnittsanalys

Håkan Stenström ansvarar för att leda arbetet med gränssnittsanalysen. Den kommer att involvera chefer och medarbetare både inom stöd- och kärnverksamheter samt studenter och fackliga organisationer.

Rekryteringar

Victoria Sjöbom ansvarar för att rekrytering genomförs av chefer för de nya avdelningarna FUS och Infrastruktur. Denna rekrytering pågår där sista ansökningsdag är den 26 augusti. 

Riskbedömning

Victoria Sjöbom ansvarar för att tillsammans med huvudskyddsombuden ta fram en handlingsplan för de risker som identifierades i riskanalysen som genomfördes innan beslutet fattades. 

Systemändringar

Eva Rodin Svantesson kommer att koordinera arbetet med att genomföra de systemändringar som krävs i våra administrativa system.

Sårbarhetsanalys IT

Sören Berglund, CIO/IT-chef på Umeå universitet kommer att genomföra en sårbarhetsanalys som ska beskriva risker med tekniska lösningar, IT-system och andra IT- resurser som finns centralt på Mittuniversitetet och föreslå åtgärder som minimerar effekter av dessa risker. 

Redovisningsmässiga konsekvenser 2018

Håkan Stenström ansvarar för att se över hur redovisningen för november och december ska se ut.

Mer information

Bakgrund och mer information om förändringen finns under sidorna om utvecklingsarbeten här i medarbetarportalen.

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu