Tydliggörande om dataskyddsförordningen (GDPR)

Spara favorit 13 jun juni 2018

Med anledning av att inslaget i TV:s Rapport den 6 juni om GDPR:s påverkan på svenska lärosäten väckt en del frågor tydliggör här universitetsjurist Erika Tegström och arkivarie Anna Connell några saker.

– Självklart finns det, och kommer det under en längre tid att finnas, områden där vi inte vet i detalj hur dataskyddsförordningen kommer att påverka oss som myndighet och universitet, kommenterar Erika.

– Däremot är delarna som togs upp i Rapport om hur studenters personuppgifter ska hanteras egentligen frågor som gäller bevarande/arkivering och gallring. Dessa delar är ganska enkla eftersom det ges en egen rätt i dataskyddsförordningen till reglering i vår nationella rätt, säger Erika.

Det är alltså inte dataskyddsförordningen (GDPR) som styr vad vi får ha kvar och vad som ska gallras/slängas på Mittuniversitetet. 

– Det är arkivlagen med tillhörande föreskrifter från Riksarkivet samt lokala tillämpningsbeslut fattade av rektor som styr detta, förtydligar Anna.

Vad som gäller vid Mittuniversitet framgår av vår dokumenthanteringsplan.

Vid frågor, kontakta Erika eller Anna!

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu