Adobe Connect ersätts av Zoom till terminsstarten VT2019

Spara favorit 15 jun juni 2018

Nu har projektet för införandet av Zoom startat. Zoom kommer att ersätta Adobe Connect som vår plattform för distansundervisning.

Anledningen till bytet är att vår leverantör Sunet har beslutat att byta miljö och de kommer därför att stänga ner Adobe Connect. Som en konsekvens av detta har rektor beslutat att Mittuniversitetet ska påbörja arbetet med införandet av Zoom. Förvaltningschef Lotten Glans har ansvaret för genomförande av förändringen och har format ett projekt och tillsatt en styrgrupp. Mittuniversitetet har tagit hjälp av PwC för att driva och leda projektet. Det är Leif Tüll och Mattias Nilsson från PwC som kommer att utgöra projektledarfunktionen.

Arbetet påbörjades i slutet av maj och fram till sommaren genomförs ett flertal intervjuer med lärare, funktioner och ledning för att kartlägga nuläge och behov.

- Vi har hittills fått en ganska samstämmig bild av nuläge och behov. Det finns en viss oro kring kring tidsplanen och det kommande arbetet med att flytta över material från Adobe Connect och göra det tillgängligt efter bytet till Zoom. Det innebär att vi i det fortsatta projektet behöver ta höjd för att ge ett bra stöd till alla lärare, berättar Leif och Mattias från PwC.

Till hösten går projektet in i nästa steg vilket innebär införande både verksamhetsmässigt och tekniskt. Målet är att övergången till Zoom sker vid terminsstarten i januari 2019.

Projektet kommer under höstterminen vara uppdelat i två delprojekt:

  1. Delprojekt Verksamhet kommer att ansvara för utbildning samt stöd till användare och lärare. Projektet kommer även titta på hur bytet påverkar undervisningen och organisationen.
  2. Delprojekt Teknik kommer att ansvara för att Zoom införs och ansluts till angränsande system. Projektet kommer även testa och verifiera lösningen inför driftsättningen samt planera för användarsupport.

Projektet kommer att informera fortlöpande under hösten och berörda verksamheter kommer att erbjudas utbildning för att möjliggöra ett enkelt införande. 

Tidigare medarbetarinfo om beslutet att övergå till Zoom

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu