Förslag till dekaner

Spara favorit 18 maj maj 2018

Hans-Erik Nilsson föreslås som dekan för NMT för ytterligare tre år från och med den 1 juli och Anna Olofsson föreslås bli ny dekan för HUV under samma period.

Beslut om dekan för respektive fakultet kommer att fattas vid rektors beslutsmöte senare i vår. Enligt Mittuniversitetets arbetsordning är det rektor som utser och beslutar om dekan efter hörande av kollegiet vilket gjorts genom att respektive fakultets valberedning föreslagit kandidat till dekan. 

”Dekan utses för en tid av tre år. Den som utses till dekan ska normalt ha egen erfarenhet av undervisning och forskning samt ha ledarförmåga, administrativ kompetens och uppfylla behörighetskravet för lektorsanställning. Dekan är ordförande i fakultetsnämnden och chef för fakulteten.”

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu