Sista workshopomgången i strategiarbetet

Spara favorit 27 feb februari 2018

I slutet av förra veckan genomfördes de sista workshoparna inom strategiarbetet med temat Profilering och Arbetsmiljö.

Hur ser det ut idag, och hur vill vi att det ska se ut i framtiden, var centrala frågor i diskussionerna där ca 80 medarbetare deltog. 

Utifrån temat profilering diskuterades både syftet med profilering där hög kvalitet, stärkt attraktionskraft samt gott rykte var starka inslag. Många enades också om att utan profilering finns risk att Mittuniversitetets profil blir otydligt, spretigt och hämmande. Utifrån ordmolnet som är svaret på frågan: Vad tycker du är Mittuniveristetets starkaste profil idag? I både Östersund och Sundsvall, konstaterade deltagarna att det inte är helt tydligt vad som är vår starkaste profil. Vidare konstaterades att profilering kan betyda och innebära olika för oss alla. Tolkningen kan både handla om profilering utifrån ett ämnen och områden, såsom sport och skog men också om annat såsom närhet och distansutbildning.

  

Arbetsmiljöpasset kretsade bland annat kring hur vi kan bli en attraktivare arbetsgivaren. Här var arbetsvillkor, tydliga karriärvägar, mångfald och öppenhet  tydliga inslag i diskussionen. På frågan om hur arbetsmiljön är idag och vad vi behöver förändra lyftes behov av en förbättrad ”vi-känsla” och behov av flera workshop-grupper för att utveckla och stärka samhörighetskänslan. Det handlar bland annat om bygga hängrännor över stuprören, riva murarna och spränga de silos som man upplever finns idag. Nya arbetssätt, gemensamma traditioner, mötesplatser och mål för att jobba mer tillsammans, över gränser och bli ett universitet var några förslag på vad vi borde förändra. Prorektor för utbildning Eva Dannetun som deltog vid båda orter summerar sina intryck – Det har varit viktiga och delvis svåra diskussioner kring två oerhört centrala frågor för vårt fortsatta arbete. Ett arbetet som nu fortsätter i referensgruppen för strategiarbetet tillsammans med universitetets ledningsgrupp. I maj kommer universitetsstyrelsen fatta beslut om en ny gemensamma strategi.  

 

 

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu