Mittuniversitetets Zoom-instans i drift

Spara favorit 10 dec december 2018

Den är nu tillgänglig för alla. Du som har kört Sunets Zoom-instans uppmanas att så snart som möjligt byta till Mittuniversitetets.

Information om hur du gör för att byta från Sunets Zoom-instans till Mittuniversitetets finns i Zoom-sidans FAQ. På denna sida finns informationsmaterial och filmer för personal om Zoom, se miun.se/personal/zoom

Om du får ett meddelande att du ska kontakta helpdesk när du försöker logga in på Mittuniversitetets Zoom-instans så har du förmodligen redan ett konto på zoom.us. Du behöver avsluta det. Hur du gör framgår också i FAQ via länken ovan.

Zoom finns nu även inlagd i medarbetarportalens verktygspanel. Du hämtar verktyget genom att gå in under Verktyg i svarta toppmenyn, klicka på + lägg till/ändra så att du kommer in i listan över alla verktyg. Där väljer du Zoom (längst ner i listan) och klickar sedan på Uppdatera. 

Kom ihåg att uppdatera information i studiehandledningar och liknande där Adobe Connect nämns, så att det i stället framgår att det är Zoom som används som e-mötesverktyg. Det håller på att byggas upp information om Zoom på en fast sida i studentportalen som går att hänvisa studenterna till. Den har kortadressen miun.se/student/zoom.

Vid behov av support med Zoom så vänder du dig till helpdesk.

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu