Nytt ekonomisystem införs under 2019

Spara favorit 28 nov november 2018

Mittuniversitetet har upphandlat ett nytt ekonomisystem och vinnande anbud blev Unit4 och systemet UBW (Unit4 Business World) som är en ny modern version av Agresso.

–      Det nya systemet har ett mer användarvänligt gränssnitt, berättar Thomas Nilsson, som ingår i den projektgrupp inom ekonomiavdelningen (EKO), som arbetat med upphandlingen.

Projektgruppen, som utöver Thomas Nilsson består av Anna Lundgren, Beatrice Ohlsson och Cecilia Bergståhl, på EKO, kommer även att ansvara för införandet av UBW.

Implementeringen kommer huvudsakligen att ske under 2019 och kommer att genomföras i två steg:

1) en uppgradering av nuvarande system till nytt gränssnitt i april 2019

2) implementering av ny funktionalitet under det andra halvåret 2019 till och med det första kvartalet 2020.

I steg 1 kommer alla medarbetare som hanterar fakturor att beröras av förändringen. Information och utbildning i det nya gränssnittet kommer att ges löpande under införandeperioden.

Steg 2 innebär bland annat förändringar i utdata- och projekthantering och berör mer specifika användargrupper. Information och utbildning kommer att riktas till respektive användargrupp.

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu