Byte av dataskyddsombud

Spara favorit 2 nov november 2018

Eva Rodin Svantesson, ULS, är universitetets dataskyddsombud sedan den 1 november.

Bytet sker med anledning av att Emelie Holmlund, som hittills haft uppdraget, ska vara föräldraledig. 

Mittuniversitetet är skyldig att ha ett Dataskyddsombud i och med den nya dataskyddsförordningen som trädde i kraft den 25 maj. Dataskyddsombudets uppgift är bland annat att övervaka efterlevnaden av dataskyddsförordningen samt att agera kontaktperson för frågor som rör Mittuniversitetets behandling av personuppgifter.

Mer information om personuppgiftshantering utifrån EU:s dataskyddsförordning.

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu