Stärkt anseende för Mittuniversitetet

Spara favorit 23 aug augusti 2017

Mittuniversitetet är det lärosäte i Sverige som ökar mest i Kantar Sifos årliga anseendeindex för svenska lärosäten.

I undersökningen framkommer det bland annat att Mittuniversitetet stärkt sin position när det gäller hur allmänheten uppfattar övergripande rykte, tillit och kvalité i utbildningarna.

Det är sjätte året i följd som Kantar Sifo genomför sin undersökning som mäter hur de tillfrågade upplever 20 svenska lärosätens allmänna rykte. I årets anseendeindex ökar Mittuniversitetet från 40 till 48, den enskilt största ökningen bland alla lärosäten. Högst anseende har Chalmers och KTH med index på 88 respektive 85. Snittet för alla lärosäten är 63.

Det finns ett starkt samband mellan kännedom och anseende för lärosäten. Förutom detta visar analysen att de generella faktorer som starkast driver anseendet för lärosätena är att de behöver upplevas vara framgångsrika, hålla hög klass, vara konkurrenskraftiga och trovärdiga i media.

Undersökningen har genomförts under perioden 20 juni till 3 juli 2017 och totalt har drygt 3 300 personer i åldern 18-74 år intervjuats i en webbaserad enkät.

Mer information

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu