Anna Lena Perdahl – Mittuniversitetets nya universitetstrateg

Spara favorit 13 jun juni 2017

Hallå där Anna-Lena Perdahl, ny universitetstrateg vid Mittuniversitetet – vem är du?

– Jag kommer ursprungligen från Skellefteå men bor sedan 1996 i Umeå. Eftersom jag bara har en deltidstjänst på 25 procent på Mittuniversitetet så kommer jag att behålla mitt arbete på institutionen för socialt arbete i Umeå. Vid den institutionen har jag jobbat ända sedan jag flyttade till Umeå. Jag är socionom i botten och jobbar nu som prefekt på 75 procent, men dessförinnan har jag gått från att vara student till att jobba som adjunkt, doktorand, lektor, studierektor och biträdande prefekt. Så man kan säga att jag har bytt uppdrag ungefär vart femte år, men alltid inom samma institution, vilket jag har tyckt har varit optimalt, då får man ju behålla sina arbetskamrater. Under hela min tid i ledningen på institutionen har jag också arbetat på uppdrag av förvaltning och universitetsledning kring samverkan och utvecklingsfrågor.

Du är nu anställd på 25 procent som universitetstrateg på Mittuniversitetet, vad sysslar en sådan med?
– Det handlar mycket om att ha strategiska diskussioner med rektor och universitetsledning och styrelse om hur det ser ut nationellt och internationellt inom olika områden, som till exempel digitalisering inom universitetsvärlden, hur vägen framåt kan se ut, vilka frågor som diskuteras på andra lärosäten och liknande. Det handlar om att ge underlag för beslutsfattande i övergripande strategiska frågor. Det händer mycket inom universitetsvärlden både nationellt och globalt och det är i första hand de processer som är på gång som jag kommer att samla in och föra vidare till ledningen.

Vad har du för huvudfokus inom det närmaste halvåret?
– Fram till och med hösten kommer jag att fortsätta att sätta mig in i Mittuniversitetets verksamhet, hur det fungerar här, lära känna lärosätet och läsa in mig på olika dokument och sådant. Så det är mitt huvudsakliga fokus till att börja med. Jag ska också lära känna min tjänst lite bättre – den här typen av tjänst har inte funnits i Sverige tidigare så den är inte helt tydlig än så länge. Därför blir det förstås också viktigt att successivt berätta om vad jag gör, varför det behövs och vad man ska med det till. Det är många som undrar.

Vad har du för intryck av Mittuniversitetet så här långt?
– Jag tänker att det är ett modernt universitet. Samtidigt som här finns en väldigt grundläggande och stabil syn på forskning, utbildning och samverkan, så är man inte rädd för att prova nya saker. Det finns också en uppfriskande nyfikenhet, jag kan tycka att det är lite trögare i Umeå, men jag vet inte om det handlar om kultur eller hur det är uppbyggt rent organisatoriskt. Ett exempel är hur man har organiserat forskningen med olika forskningscentra, det känns framåtsyftande och något som man kan se spår av globalt.

Till sist, vad säger dina kollegor i Umeå? Tycker de att du är en svikare?
– Ha ha, det är ingen som har sagt det till mig, men jag vet att de är väldigt fundersamma över vad jag gör. Samtidigt så har vi på Socialt arbete i Umeå alltid haft ett bra samarbete med Mittuniversitetet så de ser det nog inte som något konstigt. De norrländska universiteten har alltid haft goda utbyten.

 

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu