Event

Spara favorit

Ett pilotprojekt pågår för att professionalisera hanteringen av de events som genomförs på universitetsövergripande nivå  och för att hitta former för stöd till verksamheten för de events som genomförs på respektive institution/avdelning/forskningscentrum. Eventstödet är därför endast tillgängligt i begränsad omfattning och för test av olika typer av uppdrag. Kontakta Elin Rodin eller Linda E Andersson för ytterligare information.