Vilket är ditt ansvar som offentliganställd och anställd vid Mittuniversitetet?

Spara favorit

Offentligt anställda har ett särskilt ansvar vad gäller mutor. Anställda eller uppdragstagare på Mittuniversitet ska inte ens kunna misstänkas för att låta sig påverkas av irrelevanta önskemål eller hänsyn i sitt arbete.