Vad menas med att man är en "familjemedlem till en medborgare i en EES-stat"?

Spara favorit

Ett undantag från kravet att betala anmälnings- och studieavgift är om studenten:

 

  • är familjemedlem till en medborgare i en EES-stat och har uppehållsrätt eller permanent uppehållsrätt i Sverige

 

Migrationsverket beskriver familjemedlem så här:  

  • Make/maka, sambo, registrerad partner. Barn under 21 år eller äldre barn som är beroende av föräldrars försörjning. Föräldrar som är ekonomiskt beroende av barn som bor i Sverige.