Jag påbörjade mina studier före studieavgifterna infördes, måste jag betala avgift om jag vill läsa ytterligare kurser?

Spara favorit

En student som påbörjade sitt program före införandet av studieavgifter får läsa de kurser som ingår i programplanen kostnadsfritt.

 

Väljer studenten att läsa en kurs utöver ordinarie program måste studenten betala avgift, om studenten är avgiftsskyldig.