Stipendier?

Spara favorit

Med anledning av studieavgifternas införande tilldelas svenska lärosäten medel för upprättande av stipendieprogram för betalningsskyldiga tredjelandsstudenter. Internationella programkontoret (IPK) är den myndighet som ansvarar för stipendieprogrammet.  För mer information se Dnr MIUN 2011/494.

 

Mittuniversitetet har inget eget stipendieprogram.

 

Student som har tilldelats stipendium enligt särskilt tilldelningsbeslut, kommer att få terminsavgiften justerad med tilldelat stipendium. För mer information, klicka här.