Hur betalas studieavgiften?

Spara favorit
  • När studenten har fått antagningsbeskedet och accepterat denna, ska studieavgiften betalas.
  • Antagning till Mittuniversitetet är villkorad fram till dess att studenten betalat sin studieavgift.
  • När studieavgiften inkommit till Mittuniversitetet är studenten formellt antagen för studier.
  • Därefter slutför Migrationsverket handläggningen av uppehållstillståndet.
  • Studieavgiften betalas terminsvis i förväg.
  • Mittuniversitetet fakturerar terminsvis genom att studenten får en faktura via e-post via Ekonomiavdelningen och International Desk.  Studieavgiften måste vara betald senast den på fakturan angivna betalningsdagen.
  • Studenter som läser fristående kurs ska betala studieavgift per kurspoäng.
  • Avgiften måste vara betald innan studenten påbörjar/fortsätter sina studier vid Mittuniversitetet.