International Desk

Spara favorit 1 nov november 2016

!nternational Desk är en ”första ingång” för allmänna och praktiska frågor från internationella studenter.

Via International Desk kan man som student/presumtiv student få vägledning gällande allmänna frågor om studier vid Mittuniversitetets alla campus.

International Desk vägleder och svarar på frågor gällande exempelvis:

  • Allmän information om studier vid Mittuniversitetet
  • Kontaktuppgifter till funktioner/personal inom universitetet
  • Studieavgifter (kostnad för utbildning, betalningsinformation, återbetalningsinformation m.m.)
  • Stipendiemöjligheter
  • Studentbostäder, tillfälligt boende
  • Uppehållstillstånd (UT-kort, förlängning av uppehållstillstånd m.m.)
  • Folkbokföring, personnummer, ID-kort, öppna bankkonto
  • Försäkringsmöjligheter
  • Studentliv/Sociala aktiviteter
  • Kontaktinformation till utomstående myndigheter (Migrationsverket, Skatteverket, Vårdcentraler m.m.)

Som första ingång för internationella förfrågningar tar även International Desk emot specifika frågor och ansvarar för att filtrera och hänvisa dessa specifika frågor vidare till berörda funktioner, internt i organisation och till utomstående myndigheter.

Personal inom Mittuniversitetet som tar emot allmänna frågor från internationella studenter har möjlighet att hänvisa dessa frågor vidare till International Desk.

Frågor kan vidarebefordras till: internationaldesk@miun.se

Besök även International Desk Engelska webbsida för mer information: www.miun.se/internationaldesk