Ledarutveckling med fokus på genus, mångfald och makt

Spara favorit

Utbildningen ska öka deltagarnas kunskap kring hur mångfald, makt och genus kan påverka verksamheten såväl positivt som negativt samt ges verktyg som går att använda praktiskt i det egna utvecklingsarbetet.

Programmet är en del av Mittuniversitetets ledarutbildningar och vänder sig till samtliga chefer och forskningsledare.

Läs mer om mångfald, makt och genus