Ekonomi för chefer - en introduktion

Spara favorit

Ekonomiavdelningen, EKO, erbjuder en heldag med utbildning i statlig redovisning/ekonomi del 1 på övergripande nivå. Dagen är främst för dig som är ny som chef, men övriga chefer är också välkomna.

Innehåll:

  • Statens regelverk finansiering, redovisning
  • Budget- och prognosprocess  – Statens och Mittuniversitetets
  • Mittuniversitetets redovisningsplan
  • Balansräkning och resultaträkning
  • Mittuniversitetets resultaträkning per verksamhetsgren
  • Resultatmatris
  • Varför särskilja olika typer av intäkter? 
  • Full kostnadstäckning samt Mittuniversitetets ”OH”-modell
  • Externa och interna projekt samt Mittuniversitetets samfinansiering
  • Översiktligt om institutions-/avdelningsekonomi 

Mer information