Chefsnätverk

Spara favorit

Syftet med Chefsnätverket är att vara ett kollegialt stöd för chefer inom universitetet. Genom fördjupad reflektion och dialog ska deltagande chefer få stöd för att hitta lösningar på frågor/dilemman i sin chefsroll. Nätverksträffar genomförs några gånger per termin. Det finns två chefsnätverk; ett i Sundsvall och ett i Östersund. HR-avdelningen inbjuder till och leder nätverksträffarna på respektive ort.                        

Kontakt för chefsnätverk Östersund: Jenny Gärdlund, HR-avdelningen
e-post: jenny.gardlund@miun.se
Kontakt för chefsnätverk Sundsvall: Marie Larsson, HR-avdelningen
e-post: marie.larsson@miun.se alternativt Margareta Rumm, HR-avdelningen
e-post: margareta.rumm@miun.se