Medarbetarsamtal

Spara favorit 22 feb februari 2019

En gång per år ska du som prefekt/chef hålla ett strukturerat medarbetarsamtal med dina medarbetare. Syftet är att ni ska få en gemensam bild av medarbetarens förutsättningar att bidra till verksamhetens utveckling och måluppfyllelse.

Medarbetarsamtalet är ett utmärkt tillfälle för dig som prefekt/chef att identifiera både brister och utvecklingsmöjligheter hos såväl dig själv och din medarbetare som i arbetsmiljön. Som hjälp finns ett stödmaterial som underlättar för dig och din medarbetare att strukturera samtalet och följa upp att det som ni kom fram till vid det senaste medarbetarsamtalet. Medarbetarsamtalen genomförs från februari till april.

Inför medarbetarsamtalet

Före samtal

  • Boka in samtalet i god tid och välj en ostörd och helst neutral miljö
  • Det finns tre versioner av stödmaterial vid medarbetarsamtal; ett för forskare/lärare (finns även i engelsk version), ett för TA-person och ett för chefer med personalansvar. Ni hittar dessa nedan.
  • Prefekt/chef och medarbetare läser igenom, reflekterar och gör egna anteckningar i ”Stödmaterial vid medarbetarsamtal” vid medarbetarsamtalet på våren och i ”Mall för lönesamtal” vid lönesamtalet på hösten. Materialet innehåller många frågor och alla frågor är inte lika relevanta för alla medarbetare. Prefekten/chefen och medarbetaren får tillsammans prioritera de frågeställningar som är viktigast att diskutera
  • Gå igenom era respektive minnesanteckningar från förra samtalet
  • Använd föregående års individuella utvecklingsplan och reflektera över vilka aktiviteter som har utförts respektive inte utförts.

Läs mer i stödmaterialet nedan!

Läs mer

För chefer