Budgetera

Spara favorit 9 nov november 2017

Arbetet med budget och prognos utgår från anvisningarna i dokumenten nedan. Budget, prognos och uppföljning mot utfall görs i budget- och prognosverktyget Hypergene som återfinns under "Planeringsverktyg". Mittuniversitetets budgetprocess beskrivs under avsnitt 5 i "Ekonomiadministrativa handboken".

BudgetanvisningarLyssna och budgetbilagor inkl tidplan.

PrognosanvisningarLyssna och prognosbilagor inkl tidplan.

Bilder aktuell Budget / Prognos

Tidplan budget 2020

 

Pengar

LKP – Lönekostnadspåslag

I det lönekostnadspåslag (LKP) som årligen beräknas framgår den avsättning som görs till bland annat arbetsgivareavgifter, pensionspremier och löneskatt.

Process Hypergene

Hypergene – verktyg för budget och prognos

Hypergene är ett verktyg för att stödja budget- och prognosprocesser samt den ekonomiska uppföljningen vid universitetets samtliga verksamheter.

Läs mer

För chefer