Stöd vid samtal

Spara favorit 2 nov november 2016

Det bästa du kan göra om du märker att en medarbetare inte fungerar tillfredsställande och misstänker att orsaken kan vara alkohol- eller drogproblem är att snabbt ta upp frågan och visa att du bryr dig. Här kommer några tips på hur du kan lägga upp samtalet.  

 • Planera samtalet väl och se till att ni är ostörda. Dokumentera samtalet. Var tydlig med varför du vill ha samtalet. Berätta vad du ser och att du erbjuder hjälp men var lika tydlig med att du ställer krav.
 • Berätta hur du uppfattar medarbetarens beteende och arbetsinsats och att du misstänker risk- eller missbruksproblem.
 • Poängtera vikten av att söka hjälp i god tid och erbjud dig att förmedla kontakter med företagshälsovården.
 • Räkna med att du blir avvisad. Den berörde kommer förmodligen att starkt förneka sina problem och kan uppvisa aggressivt beteende för att dölja sin rädsla.
 • Kom överens om en tid för uppföljningssamtal i rimlig tid efter första samtalet. Dokumentera det som har sagts och vad ni är överens om att göra fram till nästa samtal.
 • Ta upp de konkreta problem som har varit och sådant som finns dokumenterat (till exempel frånvaro och studie- eller arbetsprestation).
 • Acceptera inga ursäkter eller bortförklaringar på beteende eller prestationer, kom ihåg att han/hon alltid själv är ansvarig för sina handlingar.
 • Undvik att diagnostisera eller sätta etikett på den berörde. Moralisera inte utan berätta i stället vad du förväntar dig av honom/henne.
 • Ställ krav på att personen uppsöker studenthälsa/företagshälsovård och/eller alkohol- och drog rådgivningsexperter.
 • Bestäm uppföljningsrutiner; till exempel att studenten/den anställde dagligen är i kontakt med läraren/chef eller av denne utsedd person.
 • Håll även koll på arbetsprestationen. För uppföljning av studieprestationer kan studievägledningen vara behjälplig. Vid upprepad korttidsfrånvaro kan sjukintyg krävas från första frånvarodagen.
 • Boka ny tid för samtal inom en månad.