Kravprofil

Spara favorit 16 apr april 2019

Kravprofilen är grunden för en lyckad rekryteringsprocess, den beskriver de kunskaper, färdigheter och egenskaper som behövs för att bidra till resultat och utveckling i verksamheten. Kravprofilen följer med genom hela rekryteringsprocessen och ligger till grund för annons, intervjuer, referenstagning och den efterföljande återkopplingen till kandidater som inte fick jobbet.

Granska alltid kravprofilen ur ett diskrimineringsperspektiv. Finns det krav som är onödiga och kan leda till direkt eller indirekt diskriminering?

Din HR-specialist finns som stöd och bollplank i arbetet med att ta fram kravprofilen. 

För att lära mer om hela rekryteringsprocessen inklusive kravprofilsarbetet är du välkommen att delta i HR-avdelningens utbildning för chefer i kompetensbaserad rekrytering.  

Mall för kravprofilLyssna