Kravprofil

Spara favorit 16 okt oktober 2018

Nästa steg är att i en kravprofil beskriva de kunskaper, färdigheter och egenskaper som behövs för att bidra till resultat och utveckling. Kravprofilen är den måttstock som styr det kommande urvalsarbetet. 

Här formuleras formella utbildningskrav, praktisk erfarenhet samt personliga egenskaper för befattningen. Det ska tydligt framgå vad som är ett absolut krav och vilka kompetenser som är önskvärda. Önskvärd kompetens förbättrar och ger mervärde men är inte helt avgörande för att utföra arbetsuppgifterna.

Ta fram en kravprofil genom att gå igenom vilka arbetsuppgifter som ingår i befattningen. För att få en fullständig bild av arbetsuppgifterna samlas information in från nyckelpersoner som har anknytning till befattningen, gärna på olika nivåer i organisationen. Undersök även hur könsfördelningen ser ut.

Granska kravprofilen ur ett diskrimineringsperspektiv. Finns det krav som är onödiga och kan leda till direkt eller indirekt diskriminering?

Mall för kravprofilLyssna