Arbetstid för lärare

Spara favorit 2 nov november 2016
Studenter och lärare, Campus Östersund

Enligt arbetstidsavtalet för lärare ska alla arbetsuppgifter rymmas inom ramen för den totala årsarbetstiden.

Den totala årsarbetstiden för lärare är:

1 700 timmar för lärare med 35 semesterdagar
1 732 timmar för lärare med 31 semesterdagar
1 756 timmar för lärare med 28 semesterdagar

Avtalet omfattar dig som är:

  • professor
  • adjungerad professor
  • gästprofessor
  • universitetslektor
  • adjungerad universitetslektor
  • forskarassistent
  • universitetsadjunkt

Avtalet gäller även i tillämpliga delar för doktorander.