Anställningsvillkor

Spara favorit 15 jan januari 2019

I Villkorsavtalet regleras löne- och förmånsfrågor för anställda inom universitetet med vissa undantag.

Villkorsavtalet är ett fullständigt avtal och kräver inte kompletteringar genom lokala avtal, eftersom det innehåller de bestämmelser i löne- och förmånsfrågor som normalt behövs vid en förvaltningsmyndighet.

Villkorsavtalet ger dock myndigheterna och andra arbetsgivare stora möjligheter att tillsammans med de lokala arbetstagarorganisationerna genom lokala kollektivavtal åstadkomma verksamhetsanpassade regler i löne- och förmånsfrågor.

Avtalet gäller inte arbetstagare som har avgått med ålderspension enligt statliga tjänstepensionsbestämmelser.

Från avtalet undantas även arbetstagare som är anställda med stöd av andra arbetsmarknadspolitiska åtgärder än lönebidragsanställning. Undantaget för arbetstagare med anställningsstöd gäller under den period som sådant stöd lämnas.

Länkar

 

Läs mer

För chefer