Beställning av visitkort

Spara favorit 8 nov november 2017

Beställ personliga visitkort både på svenska och engelska.

Visitkorten är alltid dubbelsidiga och består av en sida med namn- och kontaktuppgifter på svenska och en på engelska.

Ett korrektur för godkännande skickas från vaktmästeriet i Östersund innan tryck.

Fakturering kommer att göras till respektive avdelning. Du måste ha ett godkännande från din chef innan beställning av visitkort görs. 

Beställ visitkort

 
I mån av plats:

Besöksadress

Besöksadressen är som standard följande:

Holmgatan 10, 
Sundsvall

Kunskapens väg 8, 
Östersund