Beställning av textproduktion

Spara favorit 8 nov november 2017

Hör av dig till oss om du vill ha hjälp med att skriva eller skriva om program-, kurs- eller ämnestexter.

Kommunikationsavdelningen tar fram riktlinjer för utbildningstext för att vi ska få en så enhetlig ton i våra texter som möjligt. Hör av dig till oss om du vill ha hjälp med att skriva eller skriva om program-, kurs- eller ämnestexter. 

För att vi ska kunna göra ett så bra jobb som möjligt är det viktigt att du som beställare är ute i god tid, så att vi kan hålla oss till den deadline som efterfrågas. 

Eventuellt pris för tryckning eller annonsering tillkommer.