Beställning av textproduktion

Spara favorit 25 sep september 2018

Hör av dig till oss när du vill ha hjälp med produktion av texter som uttrycker Mittuniversitetets tonalitet och varumärke.

Denna tjänst beställs via Serviceportalen

Att formulera texter är en viktig del i kommunikationen som påverkar hur mottagaren uppfattar oss. Vi ska använda ett rakt, enkelt språk och det vi skriver ska ha betydelse för mottagaren. Texter ska inspirera och ge bilden av en välkomnande samhörighet  och närhet. Vänd dig till oss när du exempelvis vill ha hjälp med att formulera program- eller kurstexter, annonser, broschyrtexter eller vid korrekturläsning.

Kostnader

Stöd vid produktion av text är kostnadsfritt.

Beställning – vem kan beställa?

Du kan göra din beställning genom din utbildnings- respektive forskningskommunikatör eller direkt till oss genom Serviceportalen. Studenter ska inte hänvisas till denna tjänst, utan den vänder sig enbart till anställda.

Produktionstid – räkna med minst fem arbetsdagar vid mindre produktioner

För att vi ska kunna göra ett så bra jobb som möjligt är det viktigt att du som beställare är ute i god tid, så att vi kan hålla oss till den deadline som efterfrågas. Vid mindre omfattande textproduktioner, exempelvis en annonstext, vill vi att du beställer minst fem arbetsdagar i förväg. Vid större produktioner så som broschyrer eller utbildningstexter vill vi gärna att du meddelar oss så snart du kan förutse behovet. Tänk på att beskriva ditt ärende utförligt. Om vi behöver kontakta dig för komplettering så innebär det längre handläggningstid.