Beställning av grafisk produktion

Spara favorit 20 jun juni 2018

Kommunikationsavdelningen erbjuder grafisk utformning av exempelvis trycksaker och annat informationsmaterial. Vi levererar digitala filer som är färdiga för produktion.

Denna tjänst beställs genom Serviceportalen 

Kostnader

Grafisk service är kostnadsfri, men du beställer själv tryckning hos vaktmästerierna genom Serviceportalen och betalar för produktion enligt deras prislista. Vid produktion av annonser ansvarar beställande avdelning för annonskostnader.

Grafisk profil – för kvalitet och igenkänning

Grafisk service finns för att underlätta beställning av layoutarbete och minska behovet av att producera material inom andra enheter på universitetet. Allt material vi producerar följer Mittuniversitetets grafiska profil som säkerställer kvalitet och igenkänning. Grafiskt material bör därför i första hand produceras genom oss på kommunikationsavdelningen. 

Beställning – vem kan beställa?

Du kan göra din beställning genom din utbildnings- respektive forskningskommunikatör eller direkt till oss genom beställningsformuläret. Studenter ska inte hänvisas till grafisk service, utan beställning från en utbildning ska samordnas och beställas av ansvarig lärare eller motsvarande.

Produktionstid – räkna med minst fem arbetsdagar vid mindre produktioner

För att vi ska kunna göra ett så bra jobb som möjligt är det viktigt att du som beställare är ute i god tid, så att vi kan hålla oss till den deadline som efterfrågas. Vid mindre omfattande produktioner, så som layout av rollup, affisch osv. vill vi att du beställer minst fem arbetsdagar i förväg. Vid större produktioner vill vi gärna att du meddelar oss så snart du kan förutse behovet. Tänk på att beskriva ditt ärende utförligt. Om vi behöver kontakta dig för komplettering så innebär det längre handläggningstid. Kom ihåg att produktionstiden för ev. tryck via vaktmästerierna tillkommer.

Kontakt

Mats Johansson
Grafisk formgivare
010-142 84 97
mats.johansson@miun.se