Professor i elektronik inom maskininlärande mätsystem

Spara favorit

Mittuniversitetet, Institutionen för elektronikkonstruktion

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier

Institutionen för elektronikkonstruktion har verksamhet på Campus Sundsvall. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: elektronik, elektroteknik och ljudproduktion. Institutionens forskning utförs inom ramen för forskningscentret STC (Sensible Things that Communicate, www.miun.se/stc).

Arbetsuppgifter 
I takt med att samhällsutvecklingen går framåt suddas gränsen mellan det ”vanliga” samhället och industrin ut, och det skapas situationer där dessa två behöver kunna samexistera. Med hjälp framtidens smarta mätsystem, som bygger på samverkan mellan mängder av mindre sensor noder, skapas förutsättningar för betydligt mer långtgående och korrekt beslutsfattande. Inom forskningscentret STC samarbetar ett flertal forskargrupper inom detta område. Till arbetsuppgifterna för den rekryterade professorn hör att anta en ledande roll för den strategiska utvecklingen av forskning/utbildning inom nästa-generations-mätsystem vid STC.

Som professor ingår också ett ansvar för undervisning och handledning på samtliga utbildningsnivåer, liksom egen forskning, planering, ansökningar om forskningsmedel samt ledning av och medverkan i forskningsprojekt. Till arbetsuppgifterna hör även att informera om forskning och att samverka med det omgivande samhället. Uppdrag av administrativ art, inklusive ledningsuppdrag kan också förekomma. Vidare förväntas innehavaren av denna anställning genom sin verksamhet bidra till utvecklingen och sammanhållandet av ämnet. Detta förutsätter närvaro på arbetsplatsen.

Behörighet och bedömningsgrund
Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet (HF 4 kap, 3 §) inom ämnet samt har den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra anställningen väl. Vidare gäller de behörighetskrav och bedömningsgrunder som finns beskrivna i Mittuniversitetets AnställningsordningLyssna och i kvalitetskriterierna för anställning som professor vid fakulteten för naturvetenskap teknik och medierLyssna.

Vid bedömning läggs särskild vikt vid den vetenskapliga skickligheten som den sökande ska ha visat genom forskningsinsatser, som i betydande grad överstiger vad som krävs för docentkompetens.

Utöver ovan nämnda behörighetskrav och bedömningsgrunder så är följande särskild meriterande:

 • Den sökande ska inneha bred kompetens inom ämnet Elektronik med inriktning mot mätteknik.
 • Dokumenterad erfarenhet av uppdrag innefattande ansvar och erfarenhet av att driva större forskningsprojekt.
 • Tidigare erfarenhet av att tillämpa maskinlärande och ”Soft Sensors” inom det mättekniska området.
 • Mycket god förmåga att kommunicera på Engelska i både tal och skrift.
 • Administrativ skicklighet.

Ytterligare meriter som beaktas är:

 • Erfarenhet av att arbete med mätning av ”miljöparametrar” för kontroll/styrning och beslutsfattande i industriella och samhälleliga processer.
 • Yrkeserfarenhet inom mätteknik området.
 • Förmåga att kommunicera på Svenska

Handläggning
Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller för Mittuniversitetet.

Anställning och tillträde: tillsvidareanställning 100%, tillträde enligt överenskommelse.

Anställningsort: Sundsvall

Lön: Individuell lönesättning.

Information: Närmare upplysningar lämnas av avdelningschef, Claes Mattsson, Tfn +46 (0)10 142 84 98, claes.mattsson@miun.se, centrumledare prof. Mattias O’Nils, mattias.onils@miun.se, ämnesföreträdare prof. Bengt Oelmann Bengt.Oelmann@miun.se. Se även STCs hemsida www.miun.se/stc.

Ansökan: Till ansökan ska bifogas meritförteckning, redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet, inkl. intyg över vetenskaplig och pedagogisk meritering, fullständig publikationslista samt högst 10 vetenskapliga publikationer som särskilt åberopas.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2019-08-11.

Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Inför rekryteringsarbetet har Mittuniversitetet tagit ställning till konsultstöd, rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

 • Anställnings­form
  Tillsvidareanställning
 • Anställningens omfattning
  Heltid
 • Tillträde
  Enligt överenskommelse
 • Löneform
  Individuell lönesättning
 • Antal lediga befattningar
  1
 • Syssel­sättnings­grad
  100%
 • Ort
  Sundsvall
 • Län
  Västernorrlands län
 • Land
  Sverige
 • Referens­nummer
  MIUN 2018/1400
 • Facklig företrädare
  Per Bergman, Fackförbundet ST, 010-142 83 71
  Lars P Nilsson SACO, 010-142 88 32
 • Publicerat
  2019-04-12
 • Sista ansökningsdag
  2019-08-11

Logga in och sök jobbet