Postdoktor inom forskningsprojektet BioRem Fiber

Spara favorit

Mittuniversitetet, Institutionen för kemiteknik

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier

Institutionen för kemiteknik har sin verksamhet på Campus Sundsvall. Institutionen utbildar och bedriver forskning inom energiteknik och kemiteknik.

BioRem Fiber syftar till att utveckla marknadsanpassad miljöteknik för att sanera fiberbankar längs Västernorrlands kust med bioremediering dvs. med hjälp av svamp, växter och bakterier. Forskningsprojektet Fiberbankar och fiberrika sediment är förorenade med giftiga tungmetaller och organiska svårnedbrytbara miljögifter och utgör ett betydande hot mot vattenekosystemen samt människors och djurs hälsa. Vi söker nu en postdoktor för forskning inom detta projekt. Fokus för forskningen är att utveckla metoder för hållbar sanering av fiberbankar och fiberrika sediment. Forskningen inriktas på att i en pilotskaleanläggning testa olika ex-situ metoder att rena fibermaterialet från tungmetaller och miljögifter, så att det sedan kan nyttiggöras genom användbara produkter såsom proteiner, lipider och biobränslen etc. I forskningen ingår även att göra hållbarhetsbedömningar av olika produktalternativ.

Arbetsuppgifter: Forskning 100 %. En stor del av forskningen skall utföras i fält och framförallt i pilotskaleanläggningen där olika miljötekniska lösningar skall testas men även teoretisk utvärdering av olika metoder ur ett hållbarhetsperspektiv ingår i forskningen. Du kommer att ansvara för driften av pilotanläggningen i samverkan med lokala entreprenörer och myndigheter.

Behörighet och bedömningsgrunder: Grundläggande behörighet har den som avlagt en doktorsexamen de senaste fem åren inom Miljövetenskap, Miljöteknik eller i Kemi med miljökemisk inriktning eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Som meriter betraktas djupa kunskaper om bioremediering av förorenad mark och vatten inkluderat kunskaper om hur mikroorganismer, växter och andra organismer kan användas för att avgifta förorenade områden. Meriterande är även kunskaper som fordras för att kunna göra hållbarhetsbedömningar av behandlingsmetoder och produkter som utvecklas i projektet. Förutom goda ämneskunskaper kommer stor vikt att läggas vid samarbetsförmåga, initiativkraft och personlig lämplighet för forskning i större och komplicerade projekt. En kort beskrivning av den sökandes visioner och mål i relation till den angivna forskningsuppgiften skall inkluderas i ansökan. Den sökande bör också ha visat god fallenhet för att självständigt skriva rapporter på engelska.

Anställning: Tidsbegränsad anställning 2 år (1+1).

Placeringsort: Sundsvall

Tillträde: Den 2019-06-01 eller efter överenskommelse.

Information om anställningen lämnas av professor Anders Jonsson, anders.jonsson@miun.se och prefekt Erik Hedenström, erik.hedenstrom@miun.se

Se projektetens hemsidor: www.miun.se/en/Research/research-centers/fscn/research_projects/biorem-fiber/, samt även institutionens hemsida:  www.miun.se/mot-mittuniversitetet/Organisation/institutioner/che/

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Ansökan ska innehålla styrkt meritförteckning, kopior av betyg och examensbevis, målbeskrivning enligt ovan samt övriga handlingar som önskas åberopas. Ansökan vara Mittuniversitetet tillhanda via vårt rekryteringssystem senast 2019-04-29.

 

Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Inför rekryteringsarbetet har Mittuniversitetet tagit ställning till konsultstöd, rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

 • Anställnings­form
  Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Anställningens omfattning
  Heltid
 • Tillträde
  2019-06-01 eller enligt ök
 • Löneform
  Individuell lönesättning
 • Antal lediga befattningar
  1
 • Syssel­sättnings­grad
  100%
 • Ort
  Sundsvall
 • Län
  Västernorrlands län
 • Land
  Sverige
 • Diarienummer
  MIUN 2019/668
 • Facklig företrädare
  Per Bergman, Fackförbundet ST, 010-142 83 71
  Lars P Nilsson SACO, 010-142 88 32
 • Publicerat
  2019-03-28
 • Sista ansökningsdag
  2019-04-29

Logga in och sök jobbet