Doktorand i Elektronik med inriktning mot energi-autonoma trådlösa sensorer

Spara favorit

Institutionen för elektronikkonstruktion

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier

Institutionen för elektronikkonstruktion har verksamhet på Campus Sundsvall. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: elektronik, elektroteknik och ljudproduktion. Institutionens forskning utförs inom ramen för forskningscentret STC (Sensible Things that Communicate, www.miun.se/stc).

Forskningscentret STC (Sensible Things that Communicate) erbjuder doktorandtjänst i forskningsprojektet NIIT – Next Generation Industrial IoT. Forskningen görs i samarbete med industripartners i ett större projekt som adresserar tekniska utmaningar för autonoma sensorsystem.

Arbetsuppgifter: Vi erbjuder doktorandtjänst i forskargruppen Autonomous Sensor Systems vid forskningscentret STC. Vår grupp fokuserar på forskning som ger en bättre förståelse för konstruktion av inbyggda sensorsystem som är självförsörjande på energi och inkluderar lågeffektkonstruktion av inbyggda system och energiskördning. Energiskördning är att omvandla olika former av energi som finns i omgivningen till elektrisk energi som kan användas för att strömförsörja trådlösa sensorer. Forskningen är av både teoretisk och experimentell karaktär och vi har alltid ambitionen att verifiera resultaten genom att tillämpa dem i industriella miljöer. Vi kan erbjuda en inspirerande forskningsmiljö med ett stort internationellt forskningsnätverk och industriella partners.

Tyngdpunkten i dina forskarstudier kommer att ligga på kinetiska energiomvandlare och som också kan innefatta kretskonstruktion och aspekter på systemnivå. Utmaningen ligger i att hitta metoder och teknologier för energiskördare med hög effektivitet som är tillämpbara i industriella applikationer. Ditt arbete kan vara av experimentell och teoretisk karaktär och inkludera modellering och numerisk simulering; utveckling av experimentella uppställningar; kretskonstruktion och prototyputveckling. 

Behörighet och bedömningsgrund alt Kvalifikationer: Grundläggande behörighet har den som avlagt en examen på avancerad nivå eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Särskild behörighet har den som har minst 90 högskolepoäng i elektroteknik, fysik eller ämnen nära besläktade med dessa eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Förutom de formella behörighetskraven kommer urvalet även att baseras på annat arbete (t.ex. examensarbete, projektarbeten), kurser och intervjuer med de sökande. 

Vi ser det som en fördel om du har kunskap och erfarenhet inom elektronik och fysik samt uppskattar experimentellt arbete. Dina personliga kvalitéer som samarbetsförmåga, initiativförmåga och lämplighet för doktorandstudier kommer att sammanvägas med den formella ämneskunskapen. I din ansökan, bör du ge en kort beskrivning av dina visioner och mål som doktorand och forskare.  

Handläggning: Beredningen av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 5 kap. och fortgår i enlighet med den handläggningsordning för doktorandanställningar som gäller vid Mittuniversitetet. 

Anställning och tillträde: Doktorandanställningen avser en anställning som i första hand motsvarar fyra års heltidsstudier och förväntas leda fram till en doktorsexamen. Tillträde september 2019.  

Anställningsort: Sundsvall

Lön: Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander.

Information: Närmare upplysningar lämnas av prefekt, Claes Mattsson, claes.mattsson@miun.se, telefon, +46 (0)10 142 84 98, och professor Bengt Oelmann, bengt.oelmann@miun.se, telefon +46 (0)10 142 87 92. Se även STCs hemsida www.miun.se/stc.

Ansökan: Ska innehålla styrkt meritförteckning, kopior av betyg och examensbevis, angivande av önskat forskningsområde enligt ovan, samt övriga handlingar som önskas åberopas.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 7 juni 2019.

Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Inför rekryteringsarbetet har Mittuniversitetet tagit ställning till konsultstöd, rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

 • Anställnings­form
  Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Anställningens omfattning
  Heltid
 • Tillträde
  September 2019
 • Löneform
  Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander
 • Antal lediga befattningar
  1
 • Syssel­sättnings­grad
  100%
 • Ort
  Sundsvall
 • Län
  Västernorrlands län
 • Land
  Sverige
 • Diarienummer
  MIUN 2019/810
 • Facklig företrädare
  Per Bergman, Fackförbundet ST, 010-142 83 71
  Lars P Nilsson SACO, 010-142 88 32
 • Publicerat
  2019-05-03
 • Sista ansökningsdag
  2019-06-07

Logga in och sök jobbet