Universitetsstrateg

Spara favorit

Mittuniversitetet, Universitetsledningen

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Universitetsledningens stab är en avdelning som stöder Mittuniversitetets ledning såväl strategiskt som administrativt. Avdelningen ansvarar bl.a. för ledning och samordning av arbetet med årsredovisning och budgetunderlag, särskilda utredningar och analyser i anslutning till lärosätets verksamhet, upphandling och närstöd till ledningen. Avdelningen förvaltar också flera av de centrala IT-systemen.

Universitetsstrategens roll är att vara ett stöd för rektor och ledning i det övergripande strategiska arbetet inom universitetet. Utöver detta ska strategen kunna bidra med stöd till fakulteter och avdelningar vid behov. 

Arbetsuppgifter:
Uppdraget kommer i huvudsak att vara inriktat mot strategiska utvecklingsfrågor. Du kommer att bistå universitetsledningen i strategiska frågor och stödja och inspirera utvecklingsarbete på fakultets- och avdelningsnivå.  Omvärldsbevakning liksom att arbeta internt och externt med nätverk kommer att vara viktiga delar i uppdraget som universitetsstrateg.
 

Kvalifikationer:
Vi söker en disputerad person med lång erfarenhet av utvecklingsarbete såväl på avdelnings- som central nivå samt med erfarenhet av akademiskt ledarskap. Du ska ha förmåga att kunna betrakta verksamheten utifrån flera perspektiv, såväl interna som externa. Vi värdesätter särskilt erfarenheter av verksamhetsutveckling inom flera olika organisationer. Vi vill även att du har lång erfarenhet av att etablera samverkan mellan näringsliv, offentlig sektor och universitet samt ett relevant nätverk, såväl inom som utanför akademin. För att uppnå ett långsiktigt hållbart utvecklingsarbete fordras att du har ett övergripande synsätt och en god förståelse för de utmaningar som akademin möter. Då arbetet är förenat med många kontakter såväl inom som utom Mittuniversitetet kommer stor vikt att läggas vid dina personliga egenskaper. 

Anställningstid: Deltid 25%   Tillträde: Enligt överenskommelse. 

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Anställningsort: Sundsvall

Information: Närmare upplysningar lämnas av tillträdande rektor Anders Fällström tfn: 070 493 85 27.

Fackliga företrädare: Ummis Jonsson, SACO, tfn. 010-1428809 och Lollo Ljuslin, fackförbundet ST/TCO tfn. 010-1427914.

Ansökan: Till ansökan ska bifogas meritförteckning. Möjlighet till komplettering av ansökan finns efter ansökningstidens utgång.  Mittuniversitetet tillhanda senast den 20 dec 2016.  

Välkommen med din ansökan!

Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten.

 • Anställnings­form
  Tillsvidareanställning
 • Anställningens omfattning
  Deltid
 • Tillträde
  Enligt överenskommelse
 • Löneform
  Månadslön
 • Antal lediga befattningar
  1
 • Syssel­sättnings­grad
  25 %
 • Ort
  Sundsvall
 • Län
  Västernorrlands län
 • Land
  Sverige
 • Referens­nummer
  MIUN 2016/2301
 • Kontakt
  Anders Fällström tillträdande rektor, 070 493 85 27
 • Facklig företrädare
  Lollo Ljuslin, Fackförbundet ST, 010-142 79 14
  Ummis Jonsson, SACO, 010-142 88 09
 • Publicerat
  2016-12-05
 • Sista ansökningsdag

Logga in och sök jobbet