Universitetslektor/Universitetsadjunkt i nationalekonomi, vikariat

Spara favorit

Mittuniversitetet, Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Fakulteten för humanvetenskap

Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning i ämnena företagsekonomi, juridik och nationalekonomi samt utbildning i statistik.

I ämnet nationalekonomi ges utbildning på grund- och avancerad nivå. Forskningen har tre delvis olikartade men kompletterande inriktningar på campusorterna.  

Arbetsuppgifter: Till arbetsuppgifterna hör undervisning och handledning av studenter på såväl grundläggande som avancerad nivå. Vidare förväntas innehavaren av anställningen bidra till nationalekonomiämnets utvecklingsarbete. Administrativa uppgifter kan förekomma. Vidare förväntas innehavaren av denna anställning genom sin verksamhet bidra till utvecklingen och sammanhållandet av nationalekonomiämnet. Arbetet kräver vissa resor mellan campusorterna.

Behörighet: Behörig för anställningen som lektor är den som har avlagt doktorsexamen, genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper samt har visat pedagogisk skicklighet (HF 4 kap. 4§). För behörighet ska sökande styrka högskolepedagogisk meritering genom utbildning eller erfarenhet. Den som ska anställas som lektor ska för övrigt vara behörig enligt de krav som beskrivs i Mittuniversitetets anställningsordning, (miun.se/anstallningsordning, miun.se/huv/handlaggningsordningar).

Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som har avlagt examen från högskoleutbildning eller har motsvarande kompetens. För behörighet som universitetsadjunkt vid Mittuniversitetet krävs högskoleexamen om minst180 högskolepoäng, omfattande minst 90 högskolepoäng inom ämnet eller motsvarande inom det ämnesområde anställningen avser, samtvisat pedagogisk skicklighet.

Den sökande ska kunna utföra administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter som förutsätter förståelse och bruk av svenska språket

Bedömningsgrunder: Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten. Vetenskaplig skicklighet bedöms i första hand genom en sammanvägning av inlämnade skrifters kvalitet och kvantitet med hänsyn tagen till djup och bredd. Kunskaper och erfarenhet inom undervisning i finansiell ekonomi och statistik är meriterande.

Personliga förmågor: Vi ser att du är en person som har god förmåga att ta egna initiativ och att arbeta självständigt. Andra egenskaper som vi lägger vikt vid är att du är resultatinriktad, kommunikativ och har god samarbetsförmåga.

Upplysningar lämnas av avdelningschef Saman Rashid, saman.rashid@miun.se tfn 010-142 85 50 och ämnesföreträdare Lovisa Högberg, lovisa.hogberg@miun.se tfn 010-142 80 41.

Anställning och tillträde: Heltid och vikariat i 6 månader. Tillträde 1 januari 2018 eller enligt överenskommelse.  

Anställningsort: Sundsvall

Handläggning: Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller för Mittuniversitetet.

Ansökan: Till ansökan ska bifogas styrkt meritförteckning, intyg över pedagogisk erfarenhet pedagogisk skicklighet, referenser och en redogörelse av tidigare verksamhet och pedagogiskt arbete som är av betydelse för anställningen samt personligt brev.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringsverktyg senast 2017-10-25.

Välkommen med din ansökan här

 
Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten.

 • Anställnings­form
  Visstidsanställning 3-6 månader
 • Anställningens omfattning
  Heltid
 • Tillträde
  enligt ök
 • Löneform
  Individuell lönesättning
 • Antal lediga befattningar
  1
 • Syssel­sättnings­grad
  100%
 • Ort
  Sundsvall
 • Län
  Västernorrlands län
 • Land
  Sverige
 • Referens­nummer
  MIUN 2017/1854
 • Facklig företrädare
  Lollo Ljuslin, Fackförbundet ST, 010-142 79 14
  Ummis Jonsson, SACO, 010-142 88 09
 • Publicerat
  2017-09-27
 • Sista ansökningsdag

Logga in och sök jobbet