Universitetslektor i samhällskunskap

Spara favorit

Mittuniversitetet, Avdelningen för utbildningsvetenskap

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Avdelningen för utbildningsvetenskap innehåller tre ämnen, där det största ämnet är pedagogik och de övriga två är samhällskunskap och bild. Vi har två stora programområden; lärarutbildning på samtliga nivåer samt det beteendevetenskapliga programmet. Det nationella rektorsprogrammet finns också vid avdelningen. Inom ämnet pedagogik har vi också en egen forskarutbildning.

Avdelningen för utbildningsvetenskap är inne i ett intensivt utvecklingsskede. Utöver gängse utbildning på både grundnivå och avancerad nivå pågår uppbyggnaden av forskningsmiljöer och vidareutveckling av forskarutbildning. Nu vill vi ytterligare förstärka vår kompetens när det gäller arbetet med utbildning och forskning inom samhällskunskap.

Samhällskunskapsämnet vid Mittuniversitetet bedriver utbildning på grundläggande och avancerad nivå. Ämnet återfinns inom grundlärarutbildningarna, kompletterande pedagogisk utbildning (KPU), ämneslärarprogrammet, det nationella rektorsprogrammet, det beteendevetenskapliga programmet, fristående kurser samt lärarlyftskurser. Ämnet är inne i en expansiv fas och behöver rekrytera personal.

Arbetsuppgifter: I arbetsuppgifterna ingår undervisning på grundläggande och avancerad nivå, såväl inom program som på fristående kurser och lärarlyft. Förutom undervisning ingår handledning, examination, kursansvar och kursutveckling. I tjänsten igår även att aktivt delta i samhällskunskapsämnets utvecklingsarbete kring undervisning och skolorienterad/ämnesdidaktisk forskning samt att samverka med det omgivande samhället. En stor del av undervisningen bedrivs på distans med hjälp av IT-stöd.

Behörighet: Eftersom samhällskunskap är ett flervetenskapligt ämne (blockämne i skolan) krävs för anställning doktorsexamen eller motsvarande i något av ämnena sociologi, nationalekonomi, statsvetenskap eller annan relevant samhällsvetenskaplig disciplin. Ett krav för anställning är visad pedagogisk skicklighet samt högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande. Om högskolepedagogisk utbildning saknas kan anställning ändå ske om den anställde förbinder sig att genomföra utbildningen under anställningens två första år. Lika stor omsorg skall ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som prövning av andra behörighetsgrundande förhållanden. HF 4 kap 4 §

Bedömningsgrunder: Vid bedömning skall prövningen av den pedagogiska skickligheten, i termer av erfarenhet av undervisning, samt god samarbetsförmåga och flexibilitet, ges stor vikt tillsammans med vetenskaplig skicklighet inom ämnet samhällskunskap. Det är meriterande med kompetens inom det ämnesdidaktiska fältet. Vidare skall graden av skicklighet att utveckla, leda, genomföra och utvärdera utbildning och forskning samt förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning, utbildning och utvecklingsarbete beaktas. Motivation, social kompetens och kommunikationsförmåga är andra viktiga bedömningsgrunder. Vikt fästs också vid administrativ förmåga som t.ex. kursansvar. Genomgången ämneslärarutbildning i samhällskunskap utgör en merit.

Anställning: Anställningen som universitetslektor är tills vidare med sex månaders provtjänstgöring.

Handläggning: Beredningen av anställningen följer de former som fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller vid Mittuniversitetet.

Ansökan: Till ansökan ska bifogas meritförteckning, redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet, inkl. intyg över vetenskaplig och pedagogisk meritering, publikationslista samt högst 10 vetenskapliga publikationer som särskilt åberopas. Ansökan i sin helhet tillsammans med publikationer skickas i tre identiska uppsättningar till Registrator, Mittuniversitetet, 851 70 Sundsvall (alternativt till registrator@miun.se). Ange referensnummer Dnr MIUN 2016/2112. . Ansökan skall vara Mittuniversitetet tillhanda senast 15 mars 2017.

Välkommen med din ansökan!

Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten.

 • Anställnings­form
  Tillsvidareanställning
 • Anställningens omfattning
  Heltid
 • Tillträde
  Enligt överenskommelse
 • Löneform
  Individuell lönesättning tillämpas
 • Antal lediga befattningar
  1
 • Syssel­sättnings­grad
  100 %
 • Ort
  Sundsvall
 • Län
  Västernorrlands län
 • Land
  Sverige
 • Referens­nummer
  MIUN 2016/2112
 • Kontakt
  Lena Ivarsson avdelningschef, 010-142 80 44 alt 076-821 06 90Göran Bostedt ämnesföreträdare, 010-142 81 25 alt 070-5705250
 • Facklig företrädare
  Ummis Jonsson, SACO, 010-142 88 09
  Lollo Ljuslin, Fackförbundet ST, 010-142 79 14
 • Publicerat
  2016-12-07
 • Sista ansökningsdag

Logga in och sök jobbet