Universitetslektor i pedagogik(2)

Spara favorit

Mittuniversitetet, Avdelningen för utbildningsvetenskap

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Avdelningen för utbildningsvetenskap innehåller tre ämnen, där det största ämnet är pedagogik och de övriga två är samhällskunskap och bild. Vi har två stora programområden; lärarutbildning på samtliga nivåer samt det beteendevetenskapliga programmet. Det nationella rektorsprogrammet finns också vid avdelningen. Inom ämnet pedagogik har vi också en egen forskarutbildning.

Avdelningen för utbildningsvetenskap är inne i ett intensivt utvecklingsskede. Utöver gängse utbildning på både grundnivå och avancerad nivå pågår uppbyggnaden av forskningsmiljön och vidareutveckling av forskarutbildning. Nu vill vi ytterligare förstärka vår kompetens när det gäller arbetet med utbildning och forskning i pedagogik.

Arbetsuppgifter: Undervisning och utvecklingsarbete i pedagogik inom program, uppdragsutbildning och fristående kurser. En stor del av undervisningen bedrivs på distans med hjälp av IT-stöd. Avdelningen förutsätter att lektorer initierar och bedriver egen forskning på det utrymme som ges.

Behörighet: Behörig att anställas som universitetslektor är den som avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Den sökande ska även kunna redogöra för pedagogisk skicklighet. Det är önskvärt att den sökande genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper alternativt att den sökande genomför högskolepedagogisk utbildning inom de två första anställningsåren vid Mittuniversitetet. Lika stor omsorg skall ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som prövning av andra behörighetsgrundande förhållanden. (HF 4 kap, 4 §). Den som ska anställas som lektor ska vara behörig enligt de krav som beskrivs i Mittuniversitetets anställningsordning,(miun.se/anstallningsordning, miun.se/huv/handlaggningsordningar).

Bedömningsgrunder: Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten, i termer av erfarenhet av undervisning, samt god samarbetsförmåga och flexibilitet, som prövningen av den vetenskapliga skickligheten. Vidare beaktas graden av skicklighet att utveckla, leda, genomföra och utvärdera utbildning och forskning samt förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning, utbildning och utvecklingsarbete. Vikt fästs också vid administrativ förmåga som t.ex. kursansvar. Kunskaper inom organisation och ledarskap är meriterande.

Upplysningar: Lämnas av avdelningschef Lena Ivarsson, 010-142 8044, 076-821 06 90.

Anställning: Anställningen som universitetslektor är tillsvidare.

Stationeringsort: Sundsvall.

Tillträde: Enligt överenskommelse.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Handläggning: Beredningen av anställningen följer de former som fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller vid Mittuniversitetet.

Ansökan: Till ansökan ska bifogas meritförteckning, redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet inkl. intyg över vetenskaplig och pedagogisk meritering, fullständig publikationslista samt högst 10 vetenskapliga publikationer som särskilt åberopas. Möjlighet till komplettering av ansökan finns efter ansökningstidens utgång. Ansökan i sin helhet tillsammans med publikationer skickas i tre identiska uppsättningar till Registrator, Mittuniversitetet, 851 70 Sundsvall alternativt till registrator@miun.se. Ange Ref.nr. MIUN 2017/139. Ansökan skall vara Mittuniversitetet tillhanda senast 2017-05-04.

Välkommen med din ansökan

 

Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten.

 • Anställnings­form
  Tillsvidareanställning
 • Anställningens omfattning
  Heltid
 • Tillträde
  Enligt överenskommelse
 • Löneform
  Månadslön
 • Antal lediga befattningar
  1
 • Syssel­sättnings­grad
  100 %
 • Ort
  Sundsvall
 • Län
  Västernorrlands län
 • Land
  Sverige
 • Referens­nummer
  MIUN 2017/139
 • Kontakt
  Lena Ivarsson avdelningschef, 010-142 8044
 • Facklig företrädare
  Lollo Ljuslin, Fackförbundet ST, 010-142 79 14
  Ummis Jonsson, SACO, 010-142 88 09
 • Publicerat
  2017-03-15
 • Sista ansökningsdag

Logga in och sök jobbet