Universitetslektor i Juridik

Spara favorit

Fakultet för humanvetenskap, Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning i ämnena företagsekonomi, juridik och nationalekonomi samt utbildning i statistik.

Ämnet juridik ansvarar för Förvaltningsjuridiska programmet. Förutom fristående kurser i juridik ansvarar ämnet för särskilda kurser på Ekonomprogrammet, Personalvetenskapliga programmet och Kriminologprogrammet.

Arbetsuppgifter: Arbetet består i huvudsak av undervisning på grundnivå och avancerad nivå. Utöver undervisning ingår handledning av studenter samt kursutveckling. Anställningen innebär ansvar för kurser i säkerhetsjuridik, förvaltnings och förvaltningsprocessrätt samt särskild praktikkurs i juridik. Tjänsten innebär därutöver programansvar för Förvaltningsjuridiska programmet. Tjänsten är inriktad mot undervisning inom det förvaltningsrättsliga området.

 Behörighet och bedömningsgrund: Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens, genomgått högskolepedagogisk utbildning samt visat pedagogisk skicklighet (HF kap 4). Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten.

Ett villkor för tillsättning i tjänsten är erfarenhet av undervisning i säkerhetsjuridik samt god erfarenhet av praktikkurser i juridik.

Erfarenhet av ansvar för utbildningsprogram är meriterande.

Vi ser att du är en person som har god förmåga att ta egna initiativ och att arbeta självständigt. Andra egenskaper som vi lägger vikt vid är att du är kommunikativ och har god samarbetsförmåga.

Anställning: Visstidsanställning i 6 månader på heltid.   Tillträde: Tillträde är snarast enligt överenskommelse.   

Lön: Individuell lönesättning tillämpas. 

Anställningsort: Östersund. Tjänsten innebär dock resor till Campusort Sundsvall.   

Handläggning: Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller för Mittuniversitetet.

Ansökan: Till ansökan ska bifogas meritförteckning, redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet, inkl. intyg över vetenskaplig och pedagogisk meritering, fullständig publikationslista samt högst 10 vetenskapliga publikationer som särskilt åberopas. Möjlighet till komplettering av ansökan finns efter ansökningstidens utgång. Ansökan i sin helhet tillsammans med publikationer skickas i till Registrator, Mittuniversitetet, 851 70 Sundsvall (alternativt till registrator@miun.se). Ange referensnummer MIUN 2016/2010. Ansökan skall vara Mittuniversitetet tillhanda senast 2016-11-16

Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten.

Välkommen med din ansökan!

 

 

Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten.

 • Anställnings­form
  Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Anställningens omfattning
  Heltid
 • Tillträde
  Snarast
 • Löneform
  Fast månadslön
 • Antal lediga befattningar
  1
 • Syssel­sättnings­grad
  100
 • Ort
  Östersund
 • Län
  Jämtlands län
 • Land
  Sverige
 • Referens­nummer
  MIUN 2016/2010
 • Kontakt
  Saman Rashid, 010-142 85 50
 • Facklig företrädare
  Lollo Ljuslin, Fackförbundet ST, 010-142 79 14
  Ummis Jonsson, SACO, 010-142 88 09
 • Publicerat
  2016-10-26
 • Sista ansökningsdag

Logga in och sök jobbet