Universitetsadjunkt i pedagogik(4)

Spara favorit

Mittuniversitetet, Avdelningen för utbildningsvetenskap

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Avdelningen för utbildningsvetenskap innehåller tre ämnen, där det största ämnet är pedagogik och de övriga två är samhällskunskap och bild. Vi har två stora programområden; lärarutbildning på samtliga nivåer samt det beteendevetenskapliga programmet. Det nationella rektorsprogrammet finns också vid avdelningen. Inom ämnet pedagogik har vi också en egen forskarutbildning.

Avdelningen för utbildningsvetenskap är inne i ett intensivt utvecklingsskede. Utöver gängse utbildning på både grundnivå och avancerad nivå pågår uppbyggnaden av forskningsmiljön och vidareutveckling av forskarutbildning. Nu vill vi ytterligare förstärka vår kompetens när det gäller arbetet med utbildning i pedagogik.

Arbetsuppgifter: Undervisning och utvecklingsarbete i pedagogik inom, i första hand, lärarutbildning, det beteendevetenskapliga programmet, uppdragsutbildning och fristående kurser. En stor del av undervisningen bedrivs på distans med hjälp av IKT-stöd.

Behörighet: Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som avlagt examen från högskoleutbildning eller har motsvarande kompetens. För behörighet som universitetsadjunkt vid Mittuniversitetet krävs högskoleexamen om minst 180 högskolepoäng, högskoleutbildning omfattande minst 90 högskolepoäng inom ämnet eller motsvarande inom det ämnesområde anställningen avser, genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper, samt visat pedagogisk skicklighet (miun.se/anstallningsordning). Meriterande för denna tjänst är erfarenhet av undervisning inom högskola och universitet. Vid universitetet ska för behörighetsgrunden ”motsvarande kompetens” i huvudsak gälla utländsk akademisk grundexamen. I undantagsfall, inom områden som kan hänföras till konstnärlig skicklighet, kan eftergymnasial yrkesutbildning kombinerad med mångårig kvalificerad och relevant yrkeserfarenhet ge behörighet.

Bedömningsgrunder: De sökande ska bedömas utifrån pedagogisk skicklighet. Meriterande är också erfarenhet av undervisning inom högskola och universitet och då främst i pedagogik. Erfarenhet av användning av IKT i undervisning är meriterande. Vidare beaktas graden av skicklighet och erfarenhet av att utveckla, leda, genomföra och utvärdera utbildning. Vikt fästs också vid administrativ förmåga som t.ex. kursansvar.

Upplysningar: Lämnas av avdelningschef Lena Ivarsson, 010-142 8044, 076-821 06 90.

Anställning: Anställningen som universitetsadjunkt är en tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning.

Stationeringsort: Sundsvall

Tillträde: Enligt överenskommelse.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Handläggning: Beredningen av anställningen följer de former som fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller vid Mittuniversitetet.

Ansökan: Ansökan med styrkt meritförteckning, intyg över pedagogisk erfarenhet pedagogisk skicklighet, referenser och en redogörelse av tidigare verksamhet och pedagogiskt arbete som är av betydelse för anställningen samt personligt brev skickas till Registrator, Mittuniversitetet, 851 70 SUNDSVALL alternativt registrator@miun.se. Ange referensnummer MIUN 2017/140. Ansökan skall vara Mittuniversitetet tillhanda senast 2017-03-29.

Välkommen med din ansökan!Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten.

 • Anställnings­form
  Tillsvidareanställning
 • Anställningens omfattning
  Heltid
 • Tillträde
  Enligt överenskommelse
 • Löneform
  Individuell lönesättning tillämpas
 • Antal lediga befattningar
  1
 • Syssel­sättnings­grad
  100 %
 • Ort
  Sundsvall
 • Län
  Västernorrlands län
 • Land
  Sverige
 • Referens­nummer
  MIUN 2017/140
 • Facklig företrädare
  Lollo Ljuslin, Fackförbundet ST, 010-142 79 14
  Ummis Jonsson, SACO, 010-142 88 09
 • Publicerat
  2017-03-01
 • Sista ansökningsdag

Logga in och sök jobbet