Universitetsadjunkt i företagsekonomi

Spara favorit

Mittuniversitetet, Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning i ämnena företagsekonomi, juridik och nationalekonomi samt utbildning i statistik.

Företagsekonomi är ett av de största ämnena inom Mittuniversitetet med verksamhet av ungefär lika stor omfattning i Sundsvall och i Östersund. En av de utlysta anställningarna lokaliseras till Campus Sundsvall och en till Campus Östersund. I ämnet ges utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt uppdragsutbildningar. Den företagsekonomiska forskningen vid Campus Sundsvall är inriktad mot bank, försäkring, pension, fastighet och revision. Forskningen vid Campus Östersund är främst profilerad mot entreprenörskap, företagsutveckling och turism.

Arbetsuppgifter: Undervisning på kurser med inriktning mot redovisning, ekonomistyrning och finansiering på grundnivå. Undervisning i form av nätbaserad utbildning och på engelska kan förekomma. Även undervisning inom uppdragsutbildning kan bli aktuell. I anställningen ingår arbetsuppgifter av administrativ karaktär. Möjligheter till kompetensutveckling finns inom ramen för anställningen enligt gällande kollektivavtal och lokala riktlinjer. Arbetet kräver vissa resor mellan campusorterna.

Behörighet: Behörig för anställningen som adjunkt är den som har avlagt kandidatexamen med företagsekonomi som huvudämne eller har motsvarande kompetens. Med inriktningen mot redovisning/finansiering avses ämnesdelarna extern redovisning, intern redovisning, ekonomistyrning och finansiering. Den som anställs som adjunkt ska vara behörig enligt de krav som beskrivs i Mittuniversitetets anställningsordning, miun.se/anstallningsordning och ska kunna utföra administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter. Goda kunskaper i svenska och engelska, tal och skrift, är ett krav.

Bedömningsgrunder: De sökande ska bedömas utifrån pedagogisk skicklighet och stor vikt ska läggas vid meriter inom de ämnesområden som anges av anställningens inriktning. Meriterande är en magister- eller masterutbildning i företagsekonomi med inriktning mot redovisning/finansiering. Meriterande är också erfarenhet från undervisning inom högskola och universitet samt erfarenhet från praktisk redovisning eller annan relevant yrkesverksamhet. Vidare är det meriterande om den sökande har erfarenhet av nätbaserad undervisning. Därutöver beaktas administrativ skicklighet, liksom erfarenhet och intresse av samverkan såväl lokalt som globalt. 

Personliga förmågor: Vi ser att du är en person som har god förmåga att ta egna initiativ och att arbeta självständigt. Andra egenskaper som vi lägger vikt vid är att du är resultatinriktad, kommunikativ och har god samarbetsförmåga. 

Upplysningar: Närmare upplysningar lämnas av avdelningschef Saman Rashid, saman.rashid @miun.se, 010-142 85 50, Professor Peter Öhman, peter.ohman@miun.se, 010-142 86 77, eller universitetslektor Anna Sörensson, anna.sorensson@miun.se, 010-142 82 53.  

Anställning: Tills vidare. Heltid. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.

Stationeringsort: Sundsvall

Lön: Månadslön. Individuell lönesättning tillämpas.

Handläggning: Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller för Mittuniversitetet.

Ansökan: Till ansökan ska bifogas styrkt meritförteckning, intyg över pedagogisk erfarenhet och skicklighet, referenser och en redogörelse av tidigare verksamhet och pedagogiskt arbete som är av betydelse för anställningen samt personligt brev. Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 16 maj 2017.

Välkommen med din ansökan via miun.se/jobb. 

Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten.

 • Anställnings­form
  Tillsvidareanställning
 • Anställningens omfattning
  Heltid
 • Tillträde
  enligt ök
 • Löneform
  Individuell lönesättning
 • Antal lediga befattningar
  1
 • Syssel­sättnings­grad
  100%
 • Ort
  Sundsvall
 • Län
  Västernorrlands län
 • Land
  Sverige
 • Referens­nummer
  MIUN 2017/564
 • Facklig företrädare
  Lollo Ljuslin, Fackförbundet ST, 010-142 79 14
  Ummis Jonsson, SACO, 010-142 88 09
 • Publicerat
  2017-03-30
 • Sista ansökningsdag

Logga in och sök jobbet