Postdoktor Säkerhet och Integritet för Nätverkande Cyberfysikaliska System(2)

Spara favorit

Mittuniversitetet, Avdelningen för informations- och kommunikationssystem

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Avdelningen för informations- och kommunikationssystem finns på Campus Sundsvall och har närmare 40 anställda. Verksamheten inkluderar forskning inom data- och systemvetenskap och undervisning inom i huvudsak ämnena datateknik och industriell organisation och ekonomi.

Ref nr MIUN2016/2256

Forskningscentret STC (Sensible Things that Communicate, www.miun.se/stc) söker postdoktorer inom projektet SMART – Smarta system och tjänster. Forskningen kommer att genomföras tillsammans med industriella partners i ett större projekt som integrerar teknologiutmaningar inom smarta system och tjänster inom applikationsområdet smarta samhällen, övervakning av stora ytor och effektiv produktion.

Forskningen kommer att bedrivas inom forskargruppen för Kommunikationssystem och nätverk (CSN). Du kommer att samarbeta aktivt med övriga forskare inom SMART men även andra forskningsprojekt som pågår vid institutionen.

Arbetsuppgifter: Att bedriva forskning inom säkerhet och integritet för cyberfysikaliska system där sakernas Internet ingår. Arbetsuppgifterna omfattar teoretisk analys, algoritmdesign och implementering samt mjukvarubaserad simulering och dokumentation genom författande av tidskriftsartiklar och rapporter. Viss medverkan i undervisning på grund- och avancerad nivå, doktorandhandledning och författande av forskningsansökningar kan komma att ingå till en omfattning av högst 20 %.

Kvalifikationskrav: Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Examen ska ha avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer etc. För denna anställning krävs doktorsexamen i datateknik, säkerhet, distribuerade system, signalbehandling, kommunikationsteori/system eller närliggande område med dokumenterad erfarenhet av tillämpningar inom trådlösa nätverk eller närliggande ämnesområden, samt publikationer av hög kvalitet inom området datornätverk, säkerhet, informationsteori, trådlös kommunikation eller signalbehandling. Särskild vikt kommer att läggas vid matematiska färdigheter och dokumenterad forskningserfarenhet inom säkerhet och integritet för sakernas Internet och cyberfysikaliska system.

Anställningens omfattning: 100 %, ett år med möjlighet till ett års förlängning

Ansökan ska innehålla följande:

Fullständig meritförteckning inklusive alla dina relevanta akademiska och professionella erfarenheter och kunskaper Kopia av examensbevis och betyg från dina tidigare universitetsstudier. Kortfattad redogörelse varför du vill bedriva forskningsstudier, vilka är dina akademiska intressen, hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål, max 2 sidor lång. Representativa publikationer eller tekniska rapporter: Upp till 5 dokument, inte längre än 10 sidor vardera. För längre dokument (t.ex. avhandlingar), bifoga en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten. Rekommendationsbrev och kontaktinformation till referenspersoner.

Ansökan i sin helhet tillsammans med publikationer skickas i tre identiska uppsättningar till Registrator, Mittuniversitetet, 851 70 Sundsvall alternativt till registrator@miun.se. Ange referensnummer MIUN 2016/2256. Ansökan skall vara Mittuniversitetet tillhanda senast 2017-01-17

Välkommen med din ansökan 

Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten.

 • Anställnings­form
  Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Anställningens omfattning
  Heltid
 • Tillträde
  Enligt överenskommelse
 • Löneform
  Månadslön
 • Antal lediga befattningar
  1
 • Syssel­sättnings­grad
  100 %
 • Ort
  Sundsvall
 • Län
  Västernorrlands län
 • Land
  Sverige
 • Referens­nummer
  MIUN 2016/2256
 • Kontakt
  Patrik Österberg Avdelningschef, +4610 1428614Mikael Gidlund Forskningsledare, +4610 1428614
 • Facklig företrädare
  Lollo Ljuslin, Fackförbundet ST, 010-142 79 14
  Ummis Jonsson, SACO, 010-142 88 09
 • Publicerat
  2016-11-28
 • Sista ansökningsdag

Logga in och sök jobbet