Postdoktor i turismvetenskap

Spara favorit

Mittuniversitetet, Avdelningen för turismvetenskap och geografi

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Avdelningen för turismvetenskap och geografi har verksamhet på Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom turism.

Vid avdelningen finns tre ämnen, turismvetenskap, geografi och kulturgeografi. Vi bedriver utbildning inom turismprogram och på fristående kurser på grund och avancerad nivå. Vi ger också kurser i geografi inom lärarutbildningsprogram och uppdragsutbildning. Inom ämnet turismvetenskap har vi forskarutbildning. Avdelningens forskning bedrivs och kommuniceras via Turismforskningscentrat Etour, www.miun.se/etour.

Arbetsuppgifter: Anställningen som postdoktor i turismvetenskap innebär i huvudsak forskning men undervisning eller andra uppdrag förekommer också. Anställningen är kopplad till tre extern finanserna projekt: (i) Slow Adventure in Northern Territories (finansieras av EU Northern Periphery Programme), (ii) Destination Halland 2020 (finansieras av Tillväxtverket), och (iii) Biotour (finansieras av Norges forskningsråd). En stor del av arbetsuppgifterna innebär planering, genomförande och analys av kvantitativa datamaterial.

Behörighet: Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen i turismvetenskap eller har motsvarande kompetens, och som har avlagt examen högst tre år före ansökningstidensutgång. För denna tjänst krävs förutom ovanstående behörighetskrav, stor erfarenhet av kvantitativa forskningsmetoder, erfarenhet av projektledning och av externfinansierade forskningsprojekt, samt goda språkkunskaper i svenska och engelska. För tjänsten krävs avancerad kunskap om webbaserade enkätprogram, Excel, och SPSS eller likande analysverktyg. Vid universitetet ska för behörighetsgrunden ”motsvarande kompetens” i huvudsak gälla utländsk akademisk grundexamen.

Bedömningsgrunder: De sökande bedöms utifrån vetenskaplig kompetens och utifrån ovan nämnda behörighetskrav. Meriterande är undervisning inom turismvetenskap på grund och avancerad nivå. Vidare är erfarenhet av utåtriktat samverkansarbete meriterande. Den sökande ska vid anställning vara fysiskt närvarande på arbetsplatsen i Östersund.

Anställning: Anställningen som postdoktor är tidsbegränsad till 1,5 år, deltid 50 %.

Stationeringsort: Östersund

Tillträde: 1 juli 2017.

Upplysningar: Information om anställningen lämnas av avdelningschef Daniel Laven, tfn. 010-142 8620 eller ämnesföreträdare Maia Lexhagen, tfn. 010-142 83 39.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.  

Handläggning: Beredningen av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller vid Mittuniversitetet.

Ansökan: Ansökan med styrkt meritförteckning, kopia av avhandling och andra publikationer som den sökande vill åberopa, referenser och en redogörelse av tidigare verksamhet och pedagogiskt arbete som är av betydelse för anställningen samt personligt brev där det framgår på vilket sätt sökande anser sig intresserad av och lämplig för tjänsten till: registrator@miun.se alternativt till Registrator, Mittuniversitetet, 851 70 SUNDSVALL. Ange referensnummer MIUN 2017/659 och ansökan skall vara Mittuniversitetet tillhanda senast 18 april 2017.

Välkommen med din ansökan! 

Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten.

 • Anställnings­form
  Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Anställningens omfattning
  Deltid
 • Tillträde
  Juli 2017
 • Löneform
  Månadslön. Individuell lönesättning tillämpas.
 • Antal lediga befattningar
  1
 • Syssel­sättnings­grad
  50 %
 • Ort
  Östersund
 • Län
  Jämtlands län
 • Land
  Sverige
 • Referens­nummer
  MIUN 2017/659
 • Facklig företrädare
  Lollo Ljuslin, Fackförbundet ST, 010-142 79 14
  Ummis Jonsson, SACO, 010-142 88 09
 • Publicerat
  2017-03-20
 • Sista ansökningsdag

Logga in och sök jobbet