Doktorand i hälsovetenskap

Spara favorit

Mittuniversitetet, Avdelningen för hälsovetenskap

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Avdelningen för hälsovetenskap har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten utbildar och forskar inom folkhälsovetenskap, idrottsvetenskap och rehabiliteringsvetenskap.

Avdelningen för hälsovetenskap söker en doktorand i hälsovetenskap, till ett projekt inom ämnesområdet Idrottsvetenskap. Forskningen kommer att genomföras inom forskargruppen som studerar mer specifikt skidskytte. Det övergripande syftet med forskningen är att öka kunskapen om biomekaniska och fysiologiska faktorer som är relaterad till prestationen i skidskytte. I projektet undersöker vi även skjuttekniska faktorer. Doktorandprojektet kan omfatta samtliga eller några av projektets delar.

Behörighet: Behörig att antas till utbildning på forskarnivå är den som dels uppfyller villkoren för grundläggande behörighet och särskilda behörighet, och som bedöms ha sådan förmåga i övrigt som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen. (jfr. SFS 2006:1053, HF 7 kap 35 §). Grundläggande behörighet har den som avlagt en examen på avancerad nivå eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Särskild behörighet är studier om minst 90 högskolepoäng i för forskningsinriktningen relevant ämne, t ex inom fysiologi, idrottsfysiologi eller biomekanik, förvärvat genom studier t ex i Idrottsvetenskap eller motsvarande kunskaper.  

Bedömningsgrunder: Förutom de formella behörighetskraven kommer urvalet att baseras på eget arbete (t.ex. publikationer, examensarbete eller projektarbete), genomgångna kurser, praktiska erfarenheter av forskningsarbete och på intervju med den sökande. Tidigare erfarenhet från arbete med forskningsprojekt inom idrottsvetenskap är meriterande, särskilt arbete med frågor rörande skidskytte och/eller längdskidåkning. Personliga kvalitéer som förmåga att arbeta både självständigt och i grupp, initiativförmåga, analytisk förmåga och annan lämplighet för doktorandstudier kommer att sammanvägas med den formella ämneskunskapen. En kort beskrivning av den sökandes bakgrund, intressen och visioner samt motivation till ansökan skall inkluderas.

Anställning: Doktorandanställningen avser fyra års halvtidsstudier och förväntas leda fram till en licentiatexamen. Från denna tid avräknas den tid som inte har ägnats åt forskarutbildning. Anställningen kan förlängas fram till doktorsexamen förutsatt att ytterligare finansiering erhålles.

Placeringsort: Östersund

Tillträde: Snarast

Information om anställningen lämnas av docent, universitetslektor Marko Laaksonen, e-post: Marko.Laaksonen@miun.se 

Lön: Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander.

Ansökan: Ansökan ska innehålla en styrkt meritförteckning med kopior av betyg och examensbevis, samt övriga handlingar som åberopas inklusive publikationer eller manuskript. Den ska också innehålla en beskrivning av den sökandes forskningsintressen och erfarenheter i förhållande till det i ovan beskrivna projektet.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2017-06-02

Välkommen med din ansökan via miun.se/jobb

 

Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten.

 • Anställnings­form
  Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Anställningens omfattning
  Deltid
 • Tillträde
  Enligt ök
 • Löneform
  Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander
 • Antal lediga befattningar
  1
 • Syssel­sättnings­grad
  50 %
 • Ort
  Östersund
 • Län
  Jämtlands län
 • Land
  Sverige
 • Referens­nummer
  MIUN 2017/965
 • Facklig företrädare
  Lollo Ljuslin, Fackförbundet ST/TCO, 010-142 79 14
  Ummis Jonsson, SACO, 010-142 88 09
 • Publicerat
  2017-05-04
 • Sista ansökningsdag

Logga in och sök jobbet