Doktorand i företagsekonomi(2)

Spara favorit

Mittuniversitetet, Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Fakulteten för humanvetenskap

Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: företagsekonomi, juridik, nationalekonomi, statistik, geografi och turismvetenskap.

Företagsekonomi är ett av de största ämnena inom Mittuniversitetet med verksamhet av ungefär lika stor omfattning i Sundsvall och Östersund. I ämnet ges kurser på grundnivå och avancerad nivå samt uppdragsutbildningar. Det är ett av den humanvetenskapliga fakultetens forskarutbildningsämnen. Den företagsekonomiska forskningen i Sundsvall har stark koppling till Centrum för forskning om ekonomiska relationer (CER) inom bank, försäkring, pension, fastighet och revision.

De forskningsprojekt som bedrivs är inriktade på de fem branscherna med fokus på både branschföretagen och deras kunder, främst små och medelstora företag. Den företagsekonomiska forskningen i Östersund är profilerad mot entreprenörskap och regional utveckling med speciellt fokus på samhällsentreprenörskap, social innovation, jämställt företagande, företagsutveckling och kreativa näringar.  

Arbetsuppgifter: I arbetet ingår forskarstudier (80 %) samt administration och/eller undervisning (20 %) under 2,5 år. 

Beskrivning av doktorandstudiernas innehåll: Den utlysta tjänsten omfattar två och ett halvt år och är inriktad någon eller några av de branscher som står i centrum för CERs verksamhet. Det kan gälla bank, fastighet, försäkring, pension eller revision beroende på sökandes intresseområden. Tjänsten är tänkta att leda fram till licentiatexamen alternativt doktorsexamen (under förutsättning att den sökande har en licentiatexamen). 

För tjänsten är det meriterande att den sökande kan utföra ekonomiska beräkningar. Tjänsten förutsätter också förtrogenhet med empirinära undersökningar då en stor del av forskningen sker i samverkan med aktörer i det omgivande samhället. Den specifika inriktningen på arbetet formuleras i samråd med handledare.

Behörighet : Behörig att antas till forskarutbildningen i företagsekonomi är den som uppfyller kraven för allmän behörighet och särskild behörighet samt i övrigt bedöms ha förmåga att tillgodogöra sig utbildningen. Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.  

För särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har minst 90 högskolepoäng i ämnet eller ett närliggande ämne eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. 

Personliga förmågor: Vi ser att du är en person som gillar utmaningar, har god förmåga att ta egna initiativ och att arbeta självständigt. Andra egenskaper som vi lägger vikt vid är att du är resultatinriktad, tydlig i kommunikationen med andra och har god samarbetsförmåga. 

Bedömningsgrund: Urval bland sökande som uppfyller behörighetskraven görs med hänsyn till de sökandes förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Urval sker enligt följande kriterier: För anställningen krävs dokumenterad fallenhet för forskning, uppvisad i kandidat- och/eller magisteruppsats och andra skriftliga prestationer, samt god förmåga att arbeta självständigt. Ansökan ska åtföljas av en projektskiss på max fyra A4-sidor, som ska innehålla en avhandlingsidé och en tänkt planering av hur idén ska kunna genomföras. 

Handläggning: Beredningen av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 5 kap.  

Tillträde: Tillträde 1 oktober 2019 eller enligt överenskommelse.  

Anställningsort: Sundsvall 

Lön Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander.

För mer information Närmare upplysningar lämnas av prefekt Daniel Laven, daniel.laven@miun.se, 010-142 86 20, ämnesföreträdare professor Peter Öhman, peter.ohman@miun.se, 010-142 86 77 eller professor Yvonne von Friedrichs, yvonne.vonFriedrichs@miun.se, 010‐142 81 10. 

Ansökan: Ansökan med styrkt meritförteckning, en beskrivning av den sökande, examensbevis, uppsats(er) och andra relevanta publikationer samt en kortfattad beskrivning av dels forskningsintressen och varför han eller hon anser sig vara rätt person för den sökta tjänsten (högst två A4-sidor) och dels den tänkta avhandlingsidén (högst fyra A4-sidor). Ansökan skall vara Mittuniversitetet tillhanda via vårt rekryteringssystem senast 2019-08-04.

Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Inför rekryteringsarbetet har Mittuniversitetet tagit ställning till konsultstöd, rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

 • Anställnings­form
  Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Anställningens omfattning
  Heltid
 • Tillträde
  1 oktober 2019 eller enligt överenskommelse
 • Löneform
  Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander
 • Antal lediga befattningar
  1
 • Syssel­sättnings­grad
  100%
 • Ort
  Sundsvall
 • Län
  Västernorrlands län
 • Land
  Sverige
 • Referens­nummer
  MIUN 2019/1161
 • Facklig företrädare
  Per Bergman, Fackförbundet ST, 010-142 83 71
  Lars P Nilsson SACO, 010-142 88 32
 • Publicerat
  2019-06-11
 • Sista ansökningsdag

Logga in och sök jobbet