Doktorand i Biologi/Kemi(4)

Spara favorit

Fakultet för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för kemiteknik

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Avdelningen för kemiteknik har sin verksamhet på Campus Sundsvall. Avdelningen utbildar och bedriver forskning inom energiteknik och kemiteknik.

Mittuniversitetet söker till Avdelningen för kemiteknik, Campus Sundsvall en doktorand i Biologi/Kemi inom profilområdet Skogen som Resurs. Avdelningen för kemiteknik ligger i Sundsvall och avdelningen har ca 50 anställda som utbildar och bedriver forskning. Avdelningen innefattar bland annat forskning inom Eko-Kemi där forskargruppen arbetar med utveckling av syntes och analys av funktionella molekyler med önskade egenskaper för tillämpningar inom områden som biovetenskap och miljöteknik.

Arbetsuppgifter:Egen forskarutbildning innefattande forskning (80-100 %) samt undervisning och administrativt arbete (0-20 %).
Inom projektet GrönaPro - Gröna kemikalier från skog och skogsprodukter söker vi nu en doktorand som i sin forskarutbildning ska identifiera, isolera och karakterisera lipider samt andra föreningar som kan användas inom den gröna ekonomin. Inom aktuellt projekt kommer analytiska biokemiska och molekylärbiologiska metoder att användas.  
Sökande till tjänsten skall ha ett ärligt intresse för forskning som kombinerar användandet av avancerade metoder med möjligheten att använda resultaten i en grön produktion. I tjänsten kan ingå viss undervisning eller andra uppdrag vid avdelningen. 

Behörighet och bedömningsgrunder:
Grundläggande behörighet har den som avlagt en examen på avancerad nivå eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Särskild behörighet har den som har minst 90 högskolepoäng i för projektet relevant ämne eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Som meriter betraktas kunskaper och erfarenheter inom några av följande områden; biokemi, odling av mikrober, naturproduktsyntes, bioinformatik, molekylärgenetik, analys samt att isolera, kvantifiera små mängder organiska molekyler samt kunskaper om strukturutredning av organiska föreningar. Meriterande är också kunskaper och erfarenhet av praktiskt arbete med bioreaktorer, GC-MS, LC-MS och NMR. Den sökande bör också ha visat god förmåga att praktiskt och självständigt utveckla nya experimentella tekniker, och ha visat fallenhet för att självständigt skriva rapporter på engelska.

Behörighetsregler för antagning till forskarutbildning finns preciserade i Mittuniversitets antagningsordning.

Handläggning Beredningen av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 5 kap. och fortgår i enlighet med den handläggningsordning för doktorandanställningar som gäller vid Mittuniversitetet.

Anställning: Doktorandanställningen avser i första hand en anställning som motsvarar två års heltidsstudier och beräknas leda fram till en licentiatexamen alternativt till doktorsexamen för sökande som kan tillgodoräkna sig redan avklarad licentiatexamen eller med motsvarande kunskaper.

Information Se avdelningens hemsida https://www.miun.se/che och https://www.miun.se/en/fscn/research-groups/eco-chemistry samt projekthemsidan https://www.miun.se/fibre_science_and_communication_network/forskning/gronapro

Lön: Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander.

Ansökan ska innehålla styrkt meritförteckning, kopior av betyg och examensbevis, samt övriga handlingar som önskas åberopas. Ansökan vara Mittuniversitetet tillhanda senast 2016-12-01 Ansökan skickas till registrator@miun.se eller till Registrator, Mittuniversitetet, 851 70 Sundsvall. Ange Ref nr MIUN 2016/2110 på ansökan.

Vi undanber oss kontakt med annonssäljare eller andra försäljare av rekryteringstjänster. 

Välkommen med din ansökan!

Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten.

 • Anställnings­form
  Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Anställningens omfattning
  Heltid
 • Tillträde
  1 januari 2017, eller enligt överenskommelse
 • Löneform
  Månadslön
 • Antal lediga befattningar
  1
 • Syssel­sättnings­grad
  100 %
 • Ort
  Sundsvall
 • Län
  Västernorrlands län
 • Land
  Sverige
 • Referens­nummer
  MIUN 2016/2110
 • Kontakt
  Erik Hedenström Avdelningschef, 010-142 87 29Svante Holm Dr, 070-372 15 20
 • Facklig företrädare
  Lollo Ljuslin, Fackförbundet ST, 010-142 79 14
  Ummis Jonsson, SACO, 010-142 88 09
 • Publicerat
  2016-11-01
 • Sista ansökningsdag

Logga in och sök jobbet