Tillfällig föräldrapenning

Spara favorit 17 sep september 2019

När du behöver vara ledig för att ditt barn är sjukt får du ersättning från Försäkringskassan, tillfällig föräldrapenning.

Vård av barn (tillfällig föräldrapenning) ska av den anställde anmälas både till Mittuniversitetets Servicecenter och den egna arbetsplatsen. Servicecenter rapporterar detta vidare till HR-avdelningen. Tänk på att anmäla till Försäkringskassan när det gäller vård av barn.

Den anställde rapporterar själv både start- och slutdatum för vab-perioden i Egenrapportering.

Vid ledighet med tillfällig föräldrapenning görs löneavdrag för varje dag som arbetstagaren skulle ha arbetat. Om frånvaron endast omfattar en viss del av tjänstgöringstiden görs ett mindre avdrag som svarar mot frånvarons omfattning.

Ersättningen från försäkringskassan är 80% av din lön upp till basbeloppstaket. Om du som statligt anställd har inkomster över basbeloppstaket betalar arbetsgivaren under 10 dagar per år en kompletterande ersättning på de inkomster som ligger över taket. Det innebär att du under dessa dagar får en total ersättning på 80 procent av din inkomst.