Konstklubben i Sundsvall

Spara favorit 12 sep september 2019
Konst

Mittuniversitetets konstklubb i Härnösand/Sundsvall bildades 1988. Aktiviteterna består i huvudsak av inköp och utlottning av konst från, i första hand, konstnärer i närområdet.

Mittuniversitetets konstklubb i Sundsvall bildades 1988. Aktiviteterna består i huvudsak av inköp och utlottning av konst från i första hand konstnärer i närområdet. Förutom inköp av konst ordnar vi också konstutflykter till gallerier eller konstnärer i Sundsvall- och Härnösandsområdet. Vanligtvis gör vi en utflykt under våren men ibland även en under hösten.

Medlemskap/andel

Medlemskap eller en andel kostar 200 kronor/st och du kan teckna dig för en eller flera andelar. Har du flera andelar innebär det att du får flera chanser vid konstutlottningen (en andel = en lott). Medlemskapet eller andel/andelarna är endast bindande 1 år i taget. Vilket innebär att förlängning av medlemskapet/andelen måste tecknas varje år.

Nytt för i år är att vi inte kan göra löneavdrag. Anledningen är universitetets byte av lönesystem som inte medger det. Vi ser därför helst att ni betalar in till konstklubbens plus- eller bankgiro. När ni betalar in var noga med att ange ditt namn som betalningsreferens. I undantagsfall går det bra att betala kontant till någon i styrelsen. Anmälan om medlemskap och andelar gör du via nedanstående anmälningsblankett och skickar den till Anna Haeggström.

Blankett - Anmälan medlemskapLyssna

Samtliga i styrelsen svarar gärna på frågor angående medlemskap och konstklubbens verksamhet. Hör gärna av dig!

Styrelse

Ordförande - Lena Trulsson
Sekreterare - Eva Hoffman
Kassör - Anna Haeggström 
Aktivitetsorganisatörer - Irene Vestling och Petter Stjernstedt 
Suppleanter - Sofia Pemer och Matilda Eliasson

Konstklubbens stadgarLyssna

Medlemskap - Köpa andelar

Plusgiro: 784095-2
Bankgiro: 5280-8243

Ange ditt namn som referens.

Kostnad:
1 andel = 200 kr
2 andelar = 400 kr
3 andelar = 600 kr
4 andelar = 800 kr
5 andelar = 1 000 kr

Vinnare vid årsmöte 2016

1.  Ingrid Lindström-Leo, HUM
2.  Ann T Ottestig, MKV
3.  Christina Olsson, CAMP
4.  Heidi Carlerby, HLV
5.  Susanne Sahlin, UTV
6.  Lena Trulsson, NAT
7.  Catarina Arvidsson, UTV
8.  Kristina Brink, MKV
9.  Torborg Jonsson, DMA
10. Lena Trulsson, NAT
Närvaropris: Matilda Eliasson, KOM
Tidigare års vinnareLyssna.