Skrivvakter och provledare

Spara favorit 13 jun juni 2019

Arvoden för skrivvakter vid tentamen och högskoleprov.

För tentamensvakt betalas följande timersättningar
vardagar:        135 kr (exkl semesterersättning)

OB-ersättningen följer Mittuniversitetets ordinarie avtal om OB-ersättning.
Beloppen gäller fr o m 2019-01-01. 

Semesterersättning (12%) utbetalas vid varje löneutbetalningstillfälle och specificeras på lönebeskedet.

Högskoleprov

För högskoleprovets genomförande behövs provledare och medhjälpare till provledare. För att bli provledare krävs i normalfall tidigare deltagande som medhjälpare. För att bli medhjälpare krävs genomgången utbildning (cirka 2 timmar) som erbjuds av Mittuniversitetet.

Datum för högskoleprovet fastställs centralt. Provet genomförs på lördagar.
Arvodesbeloppen är

  • provledare 2 700 kr
  • medhjälpare 1 600 kr
  • ortsansvarig 1 200 kr + 200 kr/100 skrivande över 100.
  • huvudprovledare normallön + övertidsersättning under provet