Ersättningsbelopp till Intermittent anställda

Spara favorit 31 okt oktober 2019

Pedagogiskt stöd till studenter med funktionsvariation

Anteckningshjälp:70 kr/tim
Ledsagare: 70 kr/tim
Skrivhjälp: 100 kr/tim
Inläsning av text: 100 kr/tim
Korrekturläsning: 100 kr/tim
Assistent/Mentor: 120 kr/tim
Kvalificerad mentor: 160 kr/tim
Semesterersättning är inräknat med 12%

Skrivvakter vid tentamen och högskoleprov 

Tentamensvakt: 135 kr/tim 
OB-ersättningen följer Mittuniversitetets ordinarie avtal om OB-ersättning.
Semesterersättning tillkommer med 12%

Högskoleprovet: 
Provledare: 2 700 kr
Medhjälpare: 1 600 kr
Ortsansvarig: 1 200 kr  + 200 kr/100 skrivande över 100.
(Huvudprovledare: normallön + övertidsersättning under provet)
Semesterersättning är inräknat med 12%

Studentambassadörer

Vardagar: 125 kr/tim
OB-tillägg vid kvällspass efter kl 19.00 samt under helger: 35 kr/tim
Ersättning för övernattning: 100 kr/natt
Semesterersättning är inräknat med 12%

Biblioteksvärdar

Vardagar: 125 kr/tim
Vardagar efter 18:00: 140 kr/tim
Fredagar efter 18:00 samt helger: 160 kr/tim
Semesterersättning tillkommer med 12%