Lön

Spara favorit 14 nov november 2019

Nedan hittar du information om bland annat hur du registrerar lönerelaterade händelser i egenrapporteringen, vad som gäller för enskilda överenskommelser, förmåner vid Mittuniversitetet med mera.

Airport Terminal and Travellers

Egenrapportering

Egenrapportering är en webbaserad tjänst där du som medarbetare administrerar dina anställningsärenden.

Handslag

Enskilda överenskommelser

För vissa villkor finns det möjligheter till individuella lösningar genom enskilda överenskommelser.

Danske Bank

Registrera lönekonto hos Danske Bank

Mittuniversitetet har Danske Bank som utbetalande bank av löner.

 author info Foto: feelartfeelant     Hand stack coins, concept for Saving money, growing...

Förmåner

Som medarbetare kan du ta del av en rad förmåner. Här ser du de vanligaste.

Plånbok, kreditkort , pengar

Skatter och avgifter

Enligt huvudregeln är alla ersättningar som en arbetsgivare betalar ut till sina anställda skattepliktiga. Några få undantag finns som t ex vissa förmåner och reseersättningar.

Regionråd Erik Lövgren och rektor Anders Fällström

Ersättningar och tilllägg

Vid Mittuniversitetet regleras lön och ersättningar i Villkorsavtal och i lokala kollektivavtal.

Lönekriterier_illustration som org-skiss

Lokal lönebildning

Utgångspunkten och den gemensamma löneprincipen i RALS-avtalen är att lönen ska vara individuell och differentierad. Lönen ska bestämmas utifrån sakliga grunder som ansvar, arbetsuppgifternas svårighetsgrad, övriga krav som är förenade med arbetsuppgifterna och arbetstagarens skicklighet och resultat i förhållande till verksamhetsmålen.

Lönespecialister